Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
< BACK

Agile organisationer skal have tid til at lykkes – og opbakning fra topledelsen

Positivt: Der ligger ledelsesmæssig velvilje og strategisk retning bag den digitale rejse, som mange organisationer er på. Og især bevægelsen mod agilitet er på dagsordenen.

Næste skridt: Legacy-kultur og utålmodighed udfordrer dog omstillingen til mere agile processer, viser NNIT's Forventningsbarometer.

Digital skalering står i mange etablerede virksomheder i kontrast til den eksisterende legacy-organisation, der er opbygget gennem årtier. En legacy, som ikke blot er et spørgsmål om ældre on-premise it-systemer, men om strukturer og etablerede måder at gribe arbejdet an på. 

– Ikke alle organisationer har fulgt med egne målsætninger om digital innovation og skalering. Vi ser nogle gange virksomheder, hvor de interne processer ikke er gearede til omstillingen, eller hvor organisation fortsat arbejder ud fra bedagede forestillinger om, hvordan projekter skal planlægges og gennemføres. I de situationer ender det nemt ud med, at organisationen spænder ben for sig selv, siger Brian Troelsen, der er Business Development Manager i NNIT.

Han peger specielt på, at resultater fra NNIT's Forventningsbarometer – der i 2019 dykker ned i Digital at Scale – illustrerer, at mange virksomheder ikke arbejder efter fastsatte mål. På en skala fra 1-10, scorer spørgsmålet om, hvorvidt respondenternes organisationer har formuleret egentlige mål eller KPI'er for digital skalering blot 4,8. Det er således under halvdelen af de adspurgte, der har sat konkrete mål for deres indsatser.

– Man kan godt få det indtryk, at en del virksomheder arbejder lidt i blinde. For hvordan ved man, om man er på rette vej, hvis der ikke er sat mål for indsatsen? lyder det fra Brian Troelsen.

Det er imidlertid ikke kun KPI'er, virksomhederne bør arbejde aktivt med for at geare deres organisation til digital skalering.

 

Agilitet markerer paradigmeskifte

Når vi taler om processer i en digital kontekst, er det nærmest en umulighed ikke at komme ind på agilitet. For mange

organisationer er en mere agil tilgang til processer og arbejdsgange nemlig en naturlig konsekvens af den digitale satsning. Agilitet markerer i høj grad et paradigmeskifte i særligt veletablerede organisationsstrukturer, fordi det som metode udfordrer organisationen til at forretningsudvikle på helt nye måder. 

Metodeapparatet har typisk været en variation af den klassiske vandfaldsmodel, hvor produkt- og forretningsudvikling bliver detaljeplanlagt fra begyndelsen og gennemført trin for trin i særskilte, specialiserede siloer, til projektet er helt færdigt og klar til lancering.

– I agile virksomheder arbejder medarbejderne langt mere sammen på tværs af afdelinger – for eksempel i et scrum-setup. Det betyder, at udviklingen og løbende rettelser foregår i parløb, hvor alle deltagere skal forstå hinandens behov, kompetencer og udfordringer, forklarer Brian Troelsen.

Styrken ved agil udvikling er netop, at projekter udtænkes af en samlet organisation, og dermed tvinger hver Line of Business til at forholde sig til de andres præmisser. Det er en markant ændring i både arbejdsgange og den klassiske organisationskultur. En ændring, man ikke nødvendigvis kommer nemt omkring.


NNIT's Forventningsbarometer viser, at 39 procent af barometerets respondenter har anlagt en agil tilgang til digital skalering, dog med en lille overrepræsentation blandt de it-ansatte respondenter, hvor 42 procent udnytter agile metoder.

 

Ting tager tid – også for digitale ledere

Topledelsen kan dog ikke forvente at se klare resultater fra den spæde, agile begyndelse – og de kan ikke forvente, at en digital strategi siver ned i organisationskulturen uden dedikeret hjælp fra digitale bannerfører eller løbende ledelsesopbakning.

Det ser man tydeligt i organisationsstrukturen, fortæller Brian Troelsen:

– Vi oplever helt klart en tendens til, at organisationer i højere grad end tidligere ansætter en CIO, en CTO eller en Digital Transformation Officer, der skal drive den digitale strategi og sikre at innovationsprojekter bliver forankrede. Men vi ser desværre også, at især de meget innovative medarbejderprofiler ikke nødvendigvis lykkes med deres opgave – ofte fordi de simpelthen ikke får den nødvendige tid og opbakning fra ledelsen, der forventer hurtige resultater, slår han fast.

Brian Troelsen forklarer, at der simpelthen sker et "clash" mellem de klassiske legacy-organisationer og satsningen på den ny type digitale medarbejdere, der bliver rekrutteret til at forestå og gennemføre den digitale satsning.

Han peger dog samtidig på, at et paradigmeskifte ser ud til at være på vej, for støt og roligt vinder den agile agenda frem og får et mere solidt tag i strategierne. Stadigt flere organisationer vælger at outsource selve it-driften for i stedet at lade deres interne it-afdeling koncentrere sig om innovativ udvikling og udrulning:

– Vi ser, at et stigende antal virksomheder omstrukturerer deres it-afdelinger markant og flytter fokus fra drift til innovation, hvilket også giver bedre plads til de mere digitalt orienterede medarbejdertyper, der trives godt i en omskiftelig hverdag.

Brian Troelsens klare opfordring er, at organisationerne generelt forbereder sig på, at der kan gå en rum tid, inden de nye medarbejderprofilers indflydelse for alvor gør sig gældende, og det digitale mindset såvel som konkrete, nye processer siver ned i organisationens strukturer.

Er din organisation Digital at Scale?

Forventningsbarometeret går i år i dybden med danske og internationale virksomheders muligheder for og parathed til at skalere deres digitale initiativer. Hvilke forskelle er der – og hvor? Og hvad kræver det, strategisk, teknologisk og organisatorisk, at skalere sin digitale indsats? Vi kalder det Digital at Scale.

Udfyld formen nedenunder, for at hente rapporten og læs mere om resultaterne og resten af CIO artiklerne

 

 

Brian Troelsen+45 3079 5933 btrl@nnit.comBusiness Development Director https://dk.linkedin.com/in/brian-troelsen-693b38Brian Troelsen

 

 

Digital transformation: Fortællinger fra frontlinjenhttp://www.nnit.dk/Sider/Digital-transformation-Fortællinger-fra-frontlinjen-.aspxDigital transformation: Fortællinger fra frontlinjen
Sæt turbo på din digitale transformation – og undgå disruptionhttp://www.nnit.dk/digital-transformation-og-innovation/Sider/Sæt-turbo-på-din-digitale-transformation.aspxSæt turbo på din digitale transformation – og undgå disruption
Skalering af Data Science med NNIThttp://www.nnit.dk/digital-transformation-og-innovation/Sider/Skalering-af-Data-Science-med-NNIT.aspxSkalering af Data Science med NNIT
PFA: “Data science er ikke en it-disciplin; det er en forretningsdisciplin”http://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/PFA-Data-science-er-ikke-en-it-disciplin;-det-er-en-forretningsdisciplin.aspxPFA: “Data science er ikke en it-disciplin; det er en forretningsdisciplin”
Måske bliver vi et softwarefirma...http://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Måske-Bliver-vi-et-softwarefirma.aspxMåske bliver vi et softwarefirma...
Region H skubber til grænserne med ny teknologihttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Region-H-skubber-til-graenserne-med-ny-teknologi.aspxRegion H skubber til grænserne med ny teknologi
De små værdifulde ideer er nøglenhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/De-små-værdifulde-ideer-er-nøglen.aspxDe små værdifulde ideer er nøglen
Legacy er ikke en uoverkommelig barriere for agilitethttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Legacy-er-ikke-en-uoverkommelig-barriere-for-agilitet.aspxLegacy er ikke en uoverkommelig barriere for agilitet
Vi har outsourcet markant for at blive mere agilehttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Vi-har-outsourcet-markant-for-at-blive-mere-agile.aspxVi har outsourcet markant for at blive mere agile
Agil udvikling har halveret Arlas digitale go-live tidhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Agil-udvikling-har-halveret-Arlas.aspxAgil udvikling har halveret Arlas digitale go-live tid