Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
< BACK

Application outsourcing – Vejen til øget it-effektivitet

Artikel af Birgitte Agergaard,
Marketing Consultant, NNIT

 

Med en markant vækst af software og applikationer opstår nye behov og risici i applikationslaget. Drift, vedligehold, software integrationer og ikke mindst formaliseringen af software processer er nogle af udfordringerne. Læg dertil et betydeligt krav om øget it-effektivitet, hvilket kan oversættes til mere it, i en højere kvalitet og til en lavere pris. Det er det typiske scenarium for mange it-afdelinger – og hvordan får man så det til at gå op i en højere enhed? Løsningen er application outsourcing.

Mange virksomheder har efterhånden opnået stor rutine i at outsource infrastrukturen. De er blevet dygtige til at måle værdien af outsourcing og har opbygget processer og dokumentation. For dem er det næste logiske skridt at bevæge sig op i stakken og lade applikationerne gå samme vej som serverne: Ud af huset. Også her handler det om frigørelse af interne ressourcer, øget kvalitet og besparelser. NNIT har i mange år driftet infrastruktur såvel som applikationer for en række kunder, og mærker den stigende efterspørgsel på application outsourcing.

Hvorfor outsource applikationer?

"Virksomheder og organisationer kan have vidt forskellige motivationer for at outsource deres applikationer. Besparelser er ikke altid drivkraften. Men selvfølgelig tæller det med i overvejelserne", fortæller Mette Steffensen, Associate Vice President, Life Sciences Application Outsourcing. "Det handler primært om at lægge en tidskrævende opgave uden for huset og om at frigøre medarbejderne til noget andet. Men kunderne forventer selvfølgelig, at vi gør det bedre end dem selv, og at vi løfter dem kvalitetsmæssigt.

En af de måder NNIT skaber værdi for application outsourcing kunderne, er ved at systematisere monitoreringen af applikationerne og deres performance. "Applikationer er komplekse, og hvis vi skal kunne håndtere dem fornuftigt på vores kunders vegne, så er det en forudsætning, at vi arbejder struktureret med applikationerne og de data monitoreringen kaster af sig. Det er en af de helt store forskelle ved at beholde applikationen inhouse og outsource den. Vi er 100 % fokuserede på at drive den enkelte applikation optimalt, og vi har udviklet templates og processer til netop det formål. Dermed kan vi holde fejlmargenen nede. Skulle der ske en fejl – og det gør der – så har vi også veldokumenterede og målrettede processer for den indsats," siger Mette Steffensen. Fejlretning er afgørende i forhold til de forretningskritiske applikationer, hvor selv den mindste driftsforstyrrelse påvirker forretningen negativt, og Mette Steffensen spørger retorisk, hvor mange virksomheder, der har et internt beredskab til at gå i gang med fejlfinding og fejlretning i løbet af få timer?

Lad NNIT klare applikationshåndværket

Udover standardapplikationer som for eksempel SAP, Documentum og Microsoft SPS kan NNIT også håndtere legacy applikationer, dvs. virksomhedernes egenudviklede applikationer. Virksomheder, der har en inhouse it-strategi, kan have svært ved at tiltrække de nødvendige specialister og dermed opnå kritisk masse internt, og vil typisk være tvunget til at købe dyre konsulenter for at vedligeholde de meget komplekse applikationer. Driften er typisk ikke systematiseret og optimeret i forhold til ITIL-processer, da det er dyrt og tidskrævende for den enkelte virksomhed. Når NNIT overtager driften af den type applikationer, får kunderne automatisk adgang til de eftertragtede specialister, og de komplekse applikationer bliver integreret i NNIT’s framework og ITIL-processer, hvilket hæver driften til et højere niveau.
Netop fordi mange applikationer er så specialiserede, møder NNIT spørgsmålet om deres evne til at imødekomme ønsket om nichekompetencer. Sune Andersen, Vice President, Application Outsourcing, kommenterer: "Vi er gode til it, vi er gode til drift, og vi er gode til processer. Og så er vi faktisk også gode til at tilegne os ny viden. De nichekompetencer vi evt. mangler, henter vi hjem via partnerskaber eller simpelthen ved at overtage medarbejdere hos kunden med den ønskede specialviden – og så sørger vi for at få deres viden dokumenteret og implementeret i et framework, der bliver konsolideret i virksomheden."

Operationel excellence – også med applikationer

NNIT har etableret en tavlemetodik, der viser KPIer og status på applikationsdriften. Her hænger prints af analyser og andet monitoreringsdata. Tavlerne udgør fundamentet for applikations-teamets evaluering af performance af bl.a. de applikationer, der bliver driftet offshore: "Vi har Kina med på tv-skærmen, når vi dagligt gennemgår status i de forskellige teams helt ned på den enkelte applikation," fortæller Morten Vollmer, der er Application Manager i Product Supply, Life Science Application Outsourcing og varetager en række life science applikationer. Formålet med tavlerne er at skabe transparens og sikre, at driften honorerer de KPIer og performance-aftaler, der er etableret for projekterne. Der er forskellige teams involveret i applikationsdriften, og samarbejde er en nødvendighed. Derfor betyder det meget, at teamet ser hinanden i øjnene på det daglige møde, hvor prioriteterne bliver fastlagt. Og hvor retro-agtigt det end må forekomme med offline tavler, så har denne metodik har været med til at højne kundetilfredsheden i en lang række projekter. Ikke mindst i de integrerede teams, hvor den aftalte applikationsudvikling og vedligeholdelsesservice leveres af forskellige NNIT lokationer, som fx Kina, Filippinerne eller Tjekkiet.

Som noget helt nyt har NNIT udviklet online applikationsmonitorer, der døgnet rundt registrerer fluktuationer på udvalgte og kritiske applikationer hos Novo Nordisk, hvilket gør NNIT i stand til at handle proaktivt, inden der opstår kritiske situationer. Det er tanken, at samme monitoreringsprincip skal anvendes på flere applikationer.

Application Strategy Review

NNIT tilbyder et Application Strategy Review, hvor konsulenterne i samarbejde med virksomheden skaber overblik over applikationslandskabet, der over tid kan vokse sig vidtforgrenet. Når overbliksbilledet er skabt, bringer NNIT de relevante specialistkompetencer på banen, hvad enten det er SAP-folk, SharePoint eksperter eller spidskompetencer inden for en niche i finans eller den offentlige sektor.

"I forhold til mange af de helt store konsulenthuse, så har kunderne hos os den fordel, at de kan vælge, om vi skal tage dele af processen, eller om vi skal varetage hele processen. Vi kan skalere vores services og kommer ikke med et standard setup, der måske er overdrevet i forhold til kundens reelle behov, siger Corporate Vice President Michael Bjerregaard, Client Management og fortsætter:

"Der er mange små-applikationer i spil i virksomhederne, og dem vil det typisk kunne betale sig at lægge samlet hos os – enten i et eksisterende framework eller som en nyetablering. Vi er fleksible. Vores indsats fokuserer på at skabe værdi for kunderne. Og i forhold til Application Outsourcing giver vi kunderne kvalitet og stabilitet i applikationslaget. Det skaber den nødvendige arbejdsro, så de kan fokusere på deres forretning."

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt NNIT+45 7024 ​4242nnitcontact@nnit.com ​​https://dk.linkedin.com/company/nnitKontakt NNIT

 

 

Cloud Securityhttp://www.nnit.dk/cybersecurity/Sider/Cloud-Security.aspxCloud Security
A 4-step approach to protecting your sensitive data with Data Access Governancehttp://www.nnit.dk/DevArticles/CyberSecurityPages/A-4-step-approach-to-protecting-your-sensitive-data-with-Data-Access-Governance.aspxA 4-step approach to protecting your sensitive data with Data Access Governance
Risky Business?http://www.nnit.dk/DevArticles/CyberSecurityPages/Risky-Business.aspxRisky Business?
The Fine Art of Aligning Business Strategy and Information Security Strategyhttp://www.nnit.dk/DevArticles/CyberSecurityPages/The-Fine-Art-of-Aligning-Business-Strategy-and-Information-Security-Strategy.aspxThe Fine Art of Aligning Business Strategy and Information Security Strategy
​The C.I.A. of application security!http://www.nnit.dk/DevArticles/CyberSecurityPages/ApplicationSecurity.aspx​The C.I.A. of application security!
​​​Building a sustainable defence: How to secure your operational technology (OT) environment​http://www.nnit.dk/DevArticles/CyberSecurityPages/BuildingSustainableDefence.aspx​​​Building a sustainable defence: How to secure your operational technology (OT) environment​
How to Keep Industrial Computer Systems (ICS/SCADA) Running in an Age of Cybercrime?http://www.nnit.dk/DevArticles/CyberSecurityPages/How-to-Keep-Industrial-Computer-Systems-(ICSSCADA)-Running-in-an-Age-of-Cybercrime.aspxHow to Keep Industrial Computer Systems (ICS/SCADA) Running in an Age of Cybercrime?
On Cyber Warfarehttp://www.nnit.dk/DevArticles/CyberSecurityPages/On-Cyber-Warfare.aspxOn Cyber Warfare
Perfect Security?http://www.nnit.dk/DevArticles/CyberSecurityPages/Perfect-Security.aspxPerfect Security?
Control Your Security & Privacy in the Cloudhttp://www.nnit.dk/DevArticles/CyberSecurityPages/Control-Your-Security-Privacy-in-the-Cloud.aspxControl Your Security & Privacy in the Cloud