Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
< BACK

Digitale brobyggere: 6 eksempler på digital forandring, der har fokus på forretning frem for på teknologi

NNIT Digital Together har hjulpet seks vidt forskellige organisationer med at tackle den hastige teknologiske udvikling og indarbejde nye teknologier som IoT og kunstig intelligens.  

I takt med at nye potente teknologier dukker op i stadigt stigende tempo, er der opstået et spændingsfelt i måden hvorpå virksomheder og organisationer implementer digitale værktøjer og services. Hvor det tidligere var it-afdelingen, der tog initiativet til at indføre ny teknologi, er kendskabet til de nye digitale muligheder i dag langt bredere funderet, og beslutningerne træffes nu også i andre dele af forretningen. Brugen af digitale services er i dag udvidet til hele værdikæden, og presset for at udnytte nye muligheder før konkurrenterne er stort. 

Digitale ingeniørtropper

Denne udvikling har skabt et nyt behov for en anderledes tilgang til digital forandring, hvor forskellige aktører arbejder sammen på tværs for hurtigt og smidigt at afprøve nye muligheder med udgangspunkt i konkrete forretningsbehov. Derfor har NNIT dannet Digital Together.

Digital Together har til opgave af fungere som digitale ingeniørtropper, der på kort tid kan rykke frem og bygge bro mellem alle de nødvendige kompetencer både internt og eksternt i organisationen. 

– NNIT Digital Together er både en forretningsenhed og et økosystem, som samler vores kunder, samarbejdspartnere og resten af NNIT. Vi skaber forbindelse mellem forretningsrådgivning, teknologiudvikling og brugeroplevelse, så vores kunder kan komme hurtigt videre med deres digitale forandring og afprøve, hvordan nye teknologier kan understøtte deres forretning, siger Thomas Schjødt, direktør for NNIT Digital Together. 

Med licens til at fejle

Etableringen af Digital Together supplerer NNITs traditionelle fokus på driftssikre og velafprøvede enterprise-løsninger. Her er der i højere grad mulighed for at eksperimentere, lave fejl undervejs og gå nye veje, hvis den oprindelige idé viser sig at være uholdbar. 

– En stor del af NNITs forretning er centreret om at levere solide og veldokumenterede løsninger som efterfølgende supporteres og driftes på en infrastruktur. I Digital Together er vores opgave derimod at identificere kundens behov, udvikle et proof of concept og guide den iterative proces helt til frem til et driftsklart produkt, der på sigt kan blive til en enterprise-løsning. Derfor insisterer vi på, at kunderne er dybt involverede fra start til slut, siger Thomas Schjødt. 

Fælles digital forandring – 6 stærke eksempler

En række forskellige organisationer har allerede benytte NNIT Digital Together som katalysator for deres digitale forandring.

Når naturkatastrofer eller konflikter udløser et behov for humanitær hjælp, kan selv få timer betyde forskellen på liv og død. En europæisk nødhjælpsorganisation har bedt NNIT Digital Together om hjælp til at udforme en digital strategi, der gør dem i stand til at reagere hurtigere og levere mere nødhjælp for færre penge. Ved at indarbejde nye digitale redskaber får organisationen et bedre overblik over tilgængelige ressourcer og kan hurtigere bringe den rette sammensætning af mandskab og materiel i spil som reaktion på en krise. Samtidig vil strategien belyse, hvordan organisationen kan bruge de digitale redskaber til at udbrede kendskabet til aktiviteterne og dermed sikre yderligere opbakning og økonomiske bidrag. NNIT Digital Together er med som partner under hele strategiprocessen og bistår blandt andet med workshops, interviews, application optimization og proof of concept-udvikling.

Service og vedligehold af bagagebånd, air condition og andre mekaniske systemer udgør en stor udgiftspost i lufthavnsdrift. En europæisk lufthavn eksperimenterede med assistance fra NNIT Digital Together med at nedbringe disse udgifter ved hjælp af IoT-sensorer og Machine Learning. Frem for at alt vedligehold bliver udført i skemalagte intervaller, beregner en Machine Learning-algoritme nu, hvornår filtre og andre komponenter vil fejle. Sensorer på A/C-anlæggene opfanger og transmitterer oplysninger som luftkvalitet, temperatur og vibrationer, der efterfølgende bliver analyseret i skyen. Dette kan både forebygge uforudsete nedbrud og forlænge levetiden af udstyr, der ellers ville blive udskiftet. NNIT Digital Together var med at udvikle designet og producere de nødvendige prototyper til at teste løsningen.

I apotekerbranchen har spredningen af forkølelse, influenza og andre sygdomme i bogstavelig forstand en afsmittende effekt på salget. Ved at samle realtidsrapportering af salgsdata på tværs af apoteker i en app har NNIT Digital Together forsynet personalet i en række europæiske apoteker med oplysninger, der kan benyttes til at forudse kundernes behov og understøtte mersalg. Rapporterer andre apoteker for eksempel om et stigende salg af forkølelsesmedicin, kan personalet nå at bestille ekstra forsyninger hjem eller have fokus på forebyggende eller komplimenterende produkter i dialogen med kunderne. NNIT bistod kunden i den innovative proces i forbindelse med udviklingen, konstruerede et Minimum Viable Product, og bragte løsningen frem til det færdigbyggede system, der nu er i aktiv drift.

For hurtigere at kunne identificere lovende investeringsmuligheder købte en europæisk forskningsfond adgang til en større database med patenter. Det kræver dog store mandskabsmæssige ressourcer at bevare overblikket over de mere end 90.000 forskellige patenter og evaluere hvilke af dem, der har det rette potentiale til videre investering. Derfor assisterer NNIT Digital Together med udviklingen af en datamodel, der ved hjælp af Machine Learning vil kunne vurdere strategisk vigtige informationer i hvert patent. På den måde vil algoritmen foretage en grovsortering, der effektivt identificerer de patenter, der bedst matcher fondens profil. 

 

En digital udviklingsenhed i en større europæisk virksomhed havde behov for at styrke samarbejdet på tværs. Enheden, der udvikler forskellige apps og digitale værktøjer, var spredt over forskellige fysiske placeringer i Europa, og havde brug for at optimere produktivitet, samarbejde og udveksling af nye idéer. Der var især behov for at sikre fremdriften i fælles projekter og understøtte, at de færdigudviklede produkter blev effektivt markedsført og implementeret gennem hele organisationen. Ved hjælp af virtuelle samarbejdsværktøjer som Microsoft Windows 10, Office 365 og præsentationsværktøjet Sway fik NNIT Digital Together skabt en ramme, der bedre understøtter det digitale samarbejde. Digital Together hjalp blandt andet med at facilitere workshops, etablere team-kanaler og flows og udrulle de færdige løsninger.

Introduktionen af Internet of Things (IoT)-teknologi har givet forskere banebrydende muligheder for at indsamle patientdata til kliniske studier i realtid. Det er ikke alene hurtigere og mere validt end manuel indsamling, men også langt mindre indgribende i patienternes dagligdag. I et tænkt eksempel kan en ældre kvinde, der deltager i et klinisk studie af hjertemedicin, være nødt til at få foretage et EKG på hospitalet hver anden dag. I stedet for at skulle foretage disse hyppige og forstyrrende ture kan hun i stedet blive udstyret med IoT-måleudstyr, der kontinuerligt overvåger hendes hjerterytme og løbende genererer EKG’er, der via hendes mobiltelefon sendes videre til analyse. De regulative krav til klinisk IoT-udstyr er imidlertid høje. NNIT Digital Together har derfor udviklet en valideret streaming platform, der kan håndtere end-to-end data-streaming mellem IoT-enheder og data management systemer, og dermed sikre, at indsamling, opbevaring og analyse af disse data foregår på en sikker og forsvarlig måde, der lever op til de omfattende compliance-krav i relevante lovgivninger.

Skal vi sammen gøre dine digitale ambitioner til virkelighed?

Uanset hvilken del af din forretning, der har behov for digital forandring, står NNIT Digital Together klar til at guide jer fra tidlig idéudvikling til køreklar løsning. 


Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne

 

 

Thomas Schjødttmsc@nnit.comDirectorThomas Schjødt

 

 

Digital transformation i Life Science: Regulativer er ikke en barrierehttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Digital-transformation-i-Life-Science-Regulativer-er-ikke-en-barriere.aspxDigital transformation i Life Science: Regulativer er ikke en barriere
Kan blockchain gavne din forretning?http://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Kan-blockchain-gavne-din-forretning.aspxKan blockchain gavne din forretning?
Corporate Entrepreneurship i NNIThttp://www.nnit.dk/Raedgivning/Sider/Corporate-entrepreneurship-in-NNIT.aspxCorporate Entrepreneurship i NNIT
Adgang til data i realtid booster beslutningstagninghttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Adgang-til-data-i-realtid-booster-beslutningstagning.aspxAdgang til data i realtid booster beslutningstagning
Optimer kundeoplevelsen med artificial intelligence http://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Optimer-kundeoplevelsen-med-artificial-intelligence-.aspxOptimer kundeoplevelsen med artificial intelligence
High Tech Summithttp://www.nnit.dk/Sider/High-Tech-Summit.aspxHigh Tech Summit
Nyt projekt med Arla Foods er en stor succeshttp://www.nnit.dk/KundeCases/Sider/Nyt-projekt-med-Arla-Foods-er-en-stor-succes-.aspxNyt projekt med Arla Foods er en stor succes
Cyberkriminalitet rammer os allehttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_Cybercrime_DK_Article.aspxCyberkriminalitet rammer os alle
TENDENS: Stil skarpt på innovativ kultur i digital transformationhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/TENDENS-Stil-skarpt-på-innovativ-kultur-i-digital-transformation.aspxTENDENS: Stil skarpt på innovativ kultur i digital transformation
Robotic Process Automationhttp://www.nnit.dk/Raedgivning/Sider/Robotic-Process-Automation.aspxRobotic Process Automation