Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
< BACK

Din digitale strategi kan kun leve, hvis den er synlig – i hele organisationen

Positivt: Den digitale strategi har for alvor fat i organisationerne, som generelt satser stort på innovativ udvikling.

Næste skridt: Nu skal ledelsen prioritere at styrke organisationens fælles forståelse af de digitale initiativer samt strategiens formål og ambitionsniveau.

 

En digital strategi er en forudsætning for en vellykket digital rejse – vel at mærke, hvis strategien er ambitiøs, velfunderet og har tydelige KPI'er. Og så bør strategien og dens målepunkter være tydelige i alle lag af organisationen.

 

Succesfulde strategier forstås af alle og eksekveres i samme retning

Men hvad nu, hvis topledelse og Line of Business (LoB) ikke har den samme opfattelse af strategien, og hvor ambitiøs den er? Ifølge NNIT's Forventningsbarometer, som i 2019 sætter fokus på Digital at Scale, er der en diskrepans mellem den måde, hvorpå ledelsen og LoB vurderer deres digitale strategi. For mens toplederne i gennemsnit mener, at de har sat en rimelig ambitiøs strategi – 6,5 på en skala fra 1-10, er deres medarbejdere generelt mindre imponerede over ambitionsniveauet og lander gennemsnitligt på 5,9 på samme skala.

– Det kan måske tyde på, at mange organisationer kan tillade sig at være endnu mere modige, når de formulerer deres mål. Men forskellen mellem organisationens lag afspejler muligvis også, at det typisk er topledelsen, der tegner strategien og derfor sætter ambitionsniveauet, forklarer Brian Troelsen, Business Development Director i NNIT.

Helt fra begyndelsen bør ledelsen træffe en række principbeslutninger om, hvad organisationen konkret ønsker at gøre bedre, hvad der skal til for at kalde det en succes og hvornår den succes bør være indfriet. Organisationerne skal dog samtidig acceptere, at de ikke nødvendigvis når deres mål, hvis der sættes en mere ambitiøs strategi – det er simpelthen en del af at det innovative mindset, at stræbe efter mere.

– Sæt bare ambitiøse digitale mål. Også selvom du ikke er sikker på, at du kan nå dem. Hvis du ikke skyder højt, gør andre det, understreger Brian Troelsen.

 

Lad digitale effektiviseringer finansiere digital udvikling

I strategiarbejdet er det afgørende for forretningens digitale succes på sigt, at strategien både forholder sig til udvikling og finansiering af nye initiativer.


Barometerresultaterne tegner et klart billede af, at rigtig mange organisationer arbejder på at skabe bedre kundeoplevelser. Hele 81 procent svarer, at netop CX – customer experience – er et af de primære formål med den digitale strategi. Samtidig svarer 63 procent at formålet er at forbedre deres processors effektivitet, 53 procent vil minimere deres omkostninger, mens 44 procent mener, at strategiens formål er at reducere kompleksitet.

– Det er positivt, at der er en relativt bred opbakning til såvel innovationsmål som de mere bundlinjeorienterede mål. Vi er i NNIT store tilhængere af at bruge teknologien til at udvikle innovationsprojekter og for eksempel styrke CX-arbejdet, som jo også er den klare topscorer i barometeret. Men sådanne projekter skal jo også finansieres, og derfor gør det mig optimistisk på virksomhedernes vegne, at de generelt ser ud til sætte digitale strategier, der orienterer sig bredt og både forholder sig til effektivisering og innovation i organisationen, forklarer Brian Troelsen.

 

Fra pilotsucces til udrulning

En digital strategi er dog ikke kun et spørgsmål om målsætninger og valg af teknologi, men også om at forankre det digitale mindset bredt i organisationen.

Et gennemsnit på 61 procent af respondenterne fortæller i barometeranalysen, at de i deres tilgang til digital skalering blandt andet arbejder med mindre pilotprojekter i udvalgte LoB. Det gennemsnit spænder dog over store forskelle mellem ledelsesniveauet og medarbejderne. For mens hele 70 procent af lederne indikerer, at de arbejder med pilotprojekter, gælder det kun for 54 procent af medarbejderne – en forskel på 16 procentpoint, der måske illustrerer, at medarbejderne ikke er bekendt med de pilotprojekter, deres organisation har igangsat.

Fordelen ved at teste nye teknologier og digitale indsatser i pilotprojekter er, at de giver organisationerne god lejlighed til at trykprøve muligheder og potentialer. Men en succesfuld pilottest alene er ikke garant for en succesfuld udrulning og senere forankring i organisationen:

– Det er vigtigt, at ledelsen holder sig for øje, at der er stor forskel på at teste noget blandt et par håndfulde, udvalgte medarbejdere og det at udrulle projektet i en organisation med for eksempel 5.000 medarbejdere. Der kan dels opstå nogle kulturmæssige [JS1]  barrierer, og dels kan det være en teknisk svær øvelse at skalere et projekt til så mange individer, der måske ovenikøbet fordeler sig på mange lokationer i flere lande, forklarer Brian Troelsen.

Derfor er det helt afgørende, at topledelsen ikke undervurderer udfordringen med at få rodfæstet piloter  i moderselskabet efter testperioden. De skal turde tænke i lange forløb og samtidig prioritere den løbende kommunikation, der internt formidler betydningen af projektet.

                                                                               

Kom ud over rampen med kommunikation

I sidste ende er det medarbejderne, der skal tage strategien til sig og udleve den i dagligdagen. Derfor bør ledelsen være opmærksom på at gøre strategien konkret for LoB – hvad betyder nye indsatser, nye mål og nye prioriteringer for den enkelte afdeling? Hvordan påvirker det den måde, de gør tingene på? Hvad betyder det for den måde, de bliver målt på?

Barometeranalysen påviser netop, at medarbejderne og ledelsen har vidt forskellige opfattelser af, hvor langt deres organisationer er i arbejdet med den digitale udvikling – og hvad der eventuelt spænder ben for forløbet. 

Brian Troelsen hæfter sig blandt andet ved, at 45 procent af respondenterne på medarbejderniveau mener, at deres organisation er udfordret af manglende digital vision, mens det samme kun gør sig gældende for 24 procent på ledelsesniveau.

Barometeranalysen indikerer samtidig, at medarbejderne har en markant anden opfattelse af strategiens formål end ledelsen. Mens 57 procent af medarbejderne tolker de digitale indsatser som en ren cost-øvelse, der har til formål at strømline processer og skabe besparelser, svarer kun 30 procent af toplederne, at cost er et primært formål.

–Det er jo nemt for topledelsen at gå ud i organisationen og fortælle, "at nu har vi en digital strategi", men hvis man sidder i LoB og ikke kender eller forstår strategiens formål og prioriteringer, bliver det svært at realisere den. Og derfor kan barometeranalysens resultater ses som en meget klar opfordring til topledelsen om, at de ikke bør undervurdere den kommunikationsindsats, der knytter sig til en strategi, påpeger Brian Troelsen.

 

Er din organisation Digital at Scale?

Forventningsbarometeret går i år i dybden med danske og internationale virksomheders muligheder for og parathed til at skalere deres digitale initiativer. Hvilke forskelle er der – og hvor? Og hvad kræver det, strategisk, teknologisk og organisatorisk, at skalere sin digitale indsats? Vi kalder det Digital at Scale.

Udfyld formen nedenunder, for at hente rapporten og læs mere om resultaterne og resten af CIO artiklerne

 

 

Brian Troelsen+45 3079 5933 btrl@nnit.comBusiness Development Director https://dk.linkedin.com/in/brian-troelsen-693b38Brian Troelsen

 

 

Digital transformation: Fortællinger fra frontlinjenhttp://www.nnit.dk/Sider/Digital-transformation-Fortællinger-fra-frontlinjen-.aspxDigital transformation: Fortællinger fra frontlinjen
Sæt turbo på din digitale transformation – og undgå disruptionhttp://www.nnit.dk/digital-transformation-og-innovation/Sider/Sæt-turbo-på-din-digitale-transformation.aspxSæt turbo på din digitale transformation – og undgå disruption
Skalering af Data Science med NNIThttp://www.nnit.dk/digital-transformation-og-innovation/Sider/Skalering-af-Data-Science-med-NNIT.aspxSkalering af Data Science med NNIT
PFA: “Data science er ikke en it-disciplin; det er en forretningsdisciplin”http://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/PFA-Data-science-er-ikke-en-it-disciplin;-det-er-en-forretningsdisciplin.aspxPFA: “Data science er ikke en it-disciplin; det er en forretningsdisciplin”
Måske bliver vi et softwarefirma...http://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Måske-Bliver-vi-et-softwarefirma.aspxMåske bliver vi et softwarefirma...
Region H skubber til grænserne med ny teknologihttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Region-H-skubber-til-graenserne-med-ny-teknologi.aspxRegion H skubber til grænserne med ny teknologi
De små værdifulde ideer er nøglenhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/De-små-værdifulde-ideer-er-nøglen.aspxDe små værdifulde ideer er nøglen
Legacy er ikke en uoverkommelig barriere for agilitethttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Legacy-er-ikke-en-uoverkommelig-barriere-for-agilitet.aspxLegacy er ikke en uoverkommelig barriere for agilitet
Vi har outsourcet markant for at blive mere agilehttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Vi-har-outsourcet-markant-for-at-blive-mere-agile.aspxVi har outsourcet markant for at blive mere agile
Agil udvikling har halveret Arlas digitale go-live tidhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Agil-udvikling-har-halveret-Arlas.aspxAgil udvikling har halveret Arlas digitale go-live tid