Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
< BACK

Gør ustrukturerede data til strukturerede data

​​​Fra ustruktureret til struktureret

Ustrukturerede data er passive aktiver. Omdannelsen af ustrukturerede data til strukturerede og standardiserede data indeholder et stort kommercielt potentiale. Derfor prøver mange virksomheder at finde metoder til at udtrække ustrukturerede data fra kilder som f.eks. Word-, Excel- eller PDFdokumenter. 

Nogle virksomheder udtrækker data manuelt. Dette er dog tidskrævende og kan give anledning til fejl. Alternativt bliver dataene slet ikke udtrukket, og det kan medføre en forringelse af konkurrenceevnen og tab af muligheder. For at løse dette tilbyder vi NNIT Document Digitalization Service, en dataudtrækningsplatform med en lang række supportservices, der giver din virksomhed mulighed for at behandle alle dokumenttyper.

Tekst-mining og maskinlæring

NNIT Document Digitalization Service er en tekst-mining-platform, som fungerer som et "snifferprogram", der scanner dokumenter og ustrukturerede tekstkilder for data og leverer et struktureret dataoutput. På baggrund af algoritmer lærer DDS, hvordan dataene skal udtrækkes ud fra brugerens handlinger, og med et par enkelte prøvedokumenter anvendes denne læring til automatisk at behandle kæmpe mængder ustrukturerede kilder.​

Fuld sporbarhed

Ved at danne bro mellem metadata fra kildesystemerne og spore hele digitaliseringen skaber vi gennemsigtighed og omkostningseffektivitet gennem hele processen, således at oplysninger og beslutninger kan genoprettes. Det er unikt for NNIT DDS at fastholde forholdet og hierarkiet mellem dataene. Der findes andre værktøjer til dataudtrækning, men de fastholder ikke forholdet og hierarkiet mellem data.

Kontrol over dine data

NNIT DDS, som kan anvendes på stedet, giver dig kontrol over dine data gennem hele digitaliseringsprocessen,

da dokumenter og oplysninger fortsat beskyttes inden for din egen organisation.

Fuld service og integration

NNIT kan håndtere hele digitaliseringsprocessen for dig. Vores konsulenter er meget erfarne i at arbejde med

ontologier og faste vokabularer (semantik), som er en grundlæggende del af DDS. Vi kan hjælpe dig med at strukturere dit eget workflow, så du fortsat kan opfylde​ betingelserne. Desuden tilbyder vi r​ådgivning omkring integration med de teknologier, som allerede anvendes i din organisation, f.eks. SAP, SAS, ​Informatica, Microsoft og Oracle.​


 

 

 

 

 

Robotic Process Automationhttp://www.nnit.dk/Raedgivning/Sider/Robotic-Process-Automation.aspxRobotic Process Automation
Cybersikkerhed – tendenser og trusler i 2018http://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Cybersikkerhed-–-tendenser-og-trusler-i-2018.aspxCybersikkerhed – tendenser og trusler i 2018
DevOpshttp://www.nnit.dk/Forretningsloesninger/Sider/DevOps.aspxDevOps
Kompetencerne er på plads til digital innovation – men hvad med organisationen?http://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Kompetencerne-er-på-plads-til-digital-innovation.aspxKompetencerne er på plads til digital innovation – men hvad med organisationen?
NNIT Executive Connecthttp://www.nnit.dk/Sider/Digital-Innovation-Aarhus.aspxNNIT Executive Connect
Healthcarehttp://www.nnit.dk/Sider/healthcare.aspxHealthcare
Innovationsprojekter har opbakning fra topledelsen – nu skal implementeringen styrkeshttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Innovationsprojekter-har-topleder-opbakning-–-nu-skal-implementeringen-styrkes.aspxInnovationsprojekter har opbakning fra topledelsen – nu skal implementeringen styrkes
Implementering af EU Persondataforordningenhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_EU_Persondataforordning_artikel.aspxImplementering af EU Persondataforordningen
Test af IT systemer til den offentlige sektor stiller særlige kravhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Test-af-IT-systemer-til-den-offentlige-sektor-stiller-særlige-krav.aspxTest af IT systemer til den offentlige sektor stiller særlige krav
Digital innovation – Hvor langt er din virksomhed?http://www.nnit.dk/Sider/Digital-innovation-–-Hvor-langt-er-din-virksomhed.aspxDigital innovation – Hvor langt er din virksomhed?