Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
< BACK

Giv jeres information management-system et serviceeftersyn

Af journalist Torben B. Sørensen

 

Mange virksomheder får ikke det fulde udbytte af deres BI-system (Business Intelligence) – og dermed heller ikke af deres data. Udfordringerne kan gå på, at systemet er for langsomt eller leverer rapporter, der ikke svarer til virksomhedens hverdag. Men ofte er det ikke nødvendigt at smide systemet ud og investere i et nyt – det er faktisk muligt at forbedre det eksisterende system med et par målrettede tiltag.

NNIT ser ofte, at virksomhederne undlader at udvikle deres it-systemer i takt med, at forretningen udvikler sig. Derved opstår der en kløft mellem forretningsprocesserne og de løsninger, som er designet til at supportere dem. Den kløft kan overvindes, så systemet leverer det, det blev anskaffet til. Midlet er et Information Management (IM) Health Check, der i bund og grund er et serviceeftersyn leveret af NNIT's specialister i information management.

"Med et Health Check trimmer vi Information Management-systemet. Den slags systemer har det med at sande til, så der fx opstår samlinger af data, der ikke længere er brug for. Det kortlægger vi og kommer med forslag til løsninger," siger Jørn Sinkbæk Jacobsen, NNIT.

Et Information Management Health Check hjælper også med at få styr på løsningens livscyklus. For at sikre at systemet yder den ønskede værdi, skal man skal overveje, hvor længe systemet skal leve, hvordan det skal vedligeholdes, og hvordan det kan tages ud af drift igen.

Små forbedringer har stor effekt

Når NNIT har gennemført et Information Management Health Check, får kunden udleveret en prioriteret liste med anbefalinger af, hvad der bør gøres.

"Vores erfaring viser, at der ofte skal mindre tiltag til for at få systemet til at køre bedre. Dermed kan den BI- eller IM-ansvarlige få en stor gevinst med nogle relativt små quickfixes – hvor andre måske ville anbefale en re-implementering eller sågar en komplet udskiftning af systemet. Det koster både meget mere tid og langt flere penge," siger Jørn Sinkbæk Jacobsen.

Fabrice Cavoto leder Information Management-afdelingen hos NNIT. Han supplerer med, at nogle organisationer investerer i opgraderinger, men nøjes med en ren teknisk opgradering:

"De investerer i nyeste version af softwaren, måske får de endda ny hardware, men de drager ikke nytte af alle nye funktionaliteter. Der kan for eksempel være nye muligheder i forhold til data loads, der er både hurtigere og mere effektive. Men dem får mange først glæde af, når vi påpeger det eller hjælper dem med at perspektivere og prioritere det," siger han.

Han understreger, at opgraderingerne ikke skal ske for it-systemets skyld, men fordi de understøtter forretningen eller afføder nye forretningsmuligheder.

Udgangspunkt i forretningen

"Ved et Information Management Health Check tager vi udgangspunkt i slutbrugerne. Vi interviewer dem om, hvilke rapporter de kører, om de kan stole på tallene, og hvad de synes om performance. På den måde når vi frem til, om der er brug for en ny datamodel eller et ændret design af rapporterne," fortæller Fabrice Cavoto. Han forklarer, at serviceeftersynet både ser på processer og teknologi: NNIT's eksperter undersøger, om der er forretningsprocesser, der kan optimeres for at få mere ud af IM-systemet. På teknologisiden går NNIT helt ned på database- og infrastrukturniveau for at finde frem til flaskehalse, der giver dårlig performance.

Gammel rapport levede videre

Som eksempel på, hvordan et Information Management Health Check kan bygge bro over den kløft der med tiden kan opstå mellem it og forretning beskriver Fabrice Cavoto situationen hos en kunde:

"For nogle år siden havde en forretningsbruger udviklet en rapport. Fokus var på at få de rigtige tal frem for hans del af forretningen og til hans eget behov, ikke på at gøre det på den mest effektive måde. Rapporten var ikke designet ud fra best practices og havde en række begrænsninger. På et tidspunkt fik brugeren andre arbejdsopgaver og den forretningsproces der skulle rapporteres på, ændrede sig, men rapporten blev stadig brugt. Nu blev den kørt af en medarbejder, der ikke kendte til den oprindelige anvendelse. Dermed opdagede de 'fejl' i de tal, der blev vist, og mistede tilliden til løsningen. De vidste ikke, at design og datagrundlag ikke var hensigtsmæssige længere. Det kortlagde vi i forbindelse med et Health Check, hvorefter de kunne beslutte, om rapporten skulle omdesignes, slettes eller køre videre," siger han. Jørn Sinkbæk Jacobsen sammenligner investeringen i et Information Management Health Check med jævnlige serviceeftersyn af bilen:

"Det sikrer, at investeringen i IM-systemet bliver varetaget. Ud over at afdække konkrete problemer er en af fordelene, at vi proaktivt opdager uhensigtsmæssigheder, som måske ikke giver problemer her og nu, men som vil gøre det om nogle måneder – for eksempel hvis et system i nær fremtid vil stå over for alvorlige performanceproblemer som følge af stigende datamængder. På samme måde som når mekanikeren kan advare om, at gearkassen er ved at være færdig – så har man mulighed for at reagere, inden kursen er sat mod Paris," siger han.

For nogle organisationer giver det mening at gennemføre et Information Management Health Check hvert kvartal. Men det kræver, at de har ressourcer til at gennemføre de ændringer, eftersynet munder ud i. Har man ikke det, er et årligt eller halvårligt eftersyn bedre egnet.

Holistisk indgang

NNIT beskæftiger også specialister i ERP-systemer, databaser, teknisk drift og forretningsmæssige forhold inden for de brancher, som NNIT har specialiseret sig i. Den ekspertise kommer i spil ved et Information Management Health Check.

"Vi har en holistisk tilgang til information management. Vi ser Information Management Health Check som en anledning til at forbedre linket mellem it og forretning," siger Jørn Sinkbæk Jacobsen.

Med den stigende interesse for at analysere og værdiforædle data til forretningskritisk beslutningsstøtteer et Information Management Health Check et oplagt sted at starte for enhver virksomhed, der har investeret i IM, mener han.

 

 

 

 

 

 

Kontakt NNIT+45 7024 ​4242nnitcontact@nnit.com ​​https://dk.linkedin.com/company/nnitKontakt NNIT

 

 

Lemvigh-Müller øger effektiviteten med SAP Fiorihttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/SAP-Mobility.aspxLemvigh-Müller øger effektiviteten med SAP Fiori
Datamængden og nye analyseværktøjer revolutionerer anvendelsen af BIhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_artikel_BI_Revolutionen.aspxDatamængden og nye analyseværktøjer revolutionerer anvendelsen af BI
Information – i virksomhedens tjenestehttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Information-–-i-virksomhedens-tjeneste.aspxInformation – i virksomhedens tjeneste
Information Management outsourcinghttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Information-Management-outsourcing.aspxInformation Management outsourcing
Information Management implementeringhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Information-Management-implementering.aspxInformation Management implementering
Information managementhttp://www.nnit.dk/Forretningsloesninger/Sider/information-management.aspxInformation management