Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
< BACK

Information – i virksomhedens tjeneste

Artikel af Karsten Fogh Ho-Lanng,
Corporate Vice President and Chief Technology Officer, NNIT

 

Vi samler på data. Analytikere forventer at den samlede mængde, vi gemmer i år, vil vokse med 50 % i forhold til 2012. Men data er kun data, og for meget af det gode er ikke til gavn: Værdiskabelsen sker først, når vi forholder os kritisk og aktiverer det i en relevant sammenhæng. Og med de store mængder data til rådighed kræver det valg og fravalg med tydeligt afsæt i forretningens mål.

Ifølge NNIT ForventningsbarometerTM om Information Management betragter 76 % af respondenterne data som et strategisk aktiv for virksomheden. Men kun 18 % har en strategi for, hvordan de behandler og aktiverer data. 39 % peger på mængden af data som den største udfordring, men også dårlig datakvalitet (31 %) og mangel på kompetencer til data management (28 %) udgør forhindringer. Sagt på en anden måde: Danske virksomheder har for meget data af for dårlig kvalitet, og de ved ikke, hvordan de skal aktivere den. De ved, at der skal investeres for at få mere ud af data, men kun de færreste ved, hvor investeringerne ideelt skal foretages.

Med det nuværende forretningsklima, står det også klart, at virksomhederne skal innovere for at klare sig. Og her spiller data og it en central rolle. Der ligger ganske enkelt et udskilningsløb i, hvordan organisationerne formår at håndtere data og anvende dem i et forretningsperspektiv – og det er her den gode strategi for Information Management skal gøre en forskel.

Brug data til at skabe nye veje til markedet

Information Management-indsatsen afhænger af den overordnede forretningsstrategi og er med alle sine underliggende discipliner et fundamentalt redskab til at skabe nye veje til markedet og opnå et forspring foran konkurrenterne, til at effektivisere produktionen med deraf følgende omkostningsreduktion eller til at skabe præcision i produkt- og proceskvalitet.

De strategiske overvejelser er vigtige, for med det enorme omfang af data er der behov for et kritisk blik på data – det er ikke det hele, der er vigtigt. Start ude i forretningen og stil spørgsmålet "hvor vil vi hen?" Derfra arbejder du dig baglæns og ser på hvilke processer, applikationer og integrationer i backend, der skal til for at organisationen kan arbejde med data på den ønskede måde.

For nogle vil det være et mål at forandre forretningsmodellen i retning af mere automatisering – det ser vi bl.a. i banksektoren, hvor den lokale filial skal erstattes af (databaserede) online tjenester med et minimum af rådgiverkontakt. Information og automatisering går også hånd-i-hånd i produktionsvirksomhederne, hvor dataanalysen kan bruges til at træffe rutinemæssige beslutninger, så produktionschefen kan koncentrere sig om undtagelserne. I detailsektoren er der flere der arbejder mod at introducere mere personlige indkøbsoplevelser for at imødegå den voldsomme konkurrence fra online-konkurrenterne. Og i den offentlige sektor ser vi fx at læger suppleres af diagnoseværktøjer, der i mange tilfælde er mere præcise end lægen, når der skal gives et bud på, hvad patienten fejler. Målene er vidt forskellige, alle tiltag er baseret på data, men på vidt forskellig måde.

Udnyt it offensivt

Den aktive anvendelse af store datamængder får yderligere styrke, når det kobles med cloud services, der giver mulighed for at hurtigt at realisere ideer, og med mobility, der giver mulighed for at anvende data hvor som helst, og i kombination med de sociale medier, som ud over at repræsentere en signifikant adfærdsændring, potentielt også er en kilde til ny viden om markedet og den enkelte kunde og borger.

Med andre ord: der er mere data end nogensinde fra nye kilder og i nye former. Hvis data ikke skal ende som dyr dødvægt, skal der nye strategier til for at håndtere og aktivere data. Det er fortsat de forretningsmæssige mål, der skal styre retningen, men data kan hjælpe virksomhederne med den nødvendige innovation og differentiering.

Målet er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, og vejen derhen kan først meningsfuldt defineres, når du ved, hvad du vil opnå. Derfor bør Information Management være et helt centralt fokusområde for it- og forretningsudviklingen i 2013.

 

 

 

 

 

 

Kontakt NNIT+45 7024 ​4242nnitcontact@nnit.com ​​https://dk.linkedin.com/company/nnitKontakt NNIT

 

 

Lemvigh-Müller øger effektiviteten med SAP Fiorihttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/SAP-Mobility.aspxLemvigh-Müller øger effektiviteten med SAP Fiori
Datamængden og nye analyseværktøjer revolutionerer anvendelsen af BIhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_artikel_BI_Revolutionen.aspxDatamængden og nye analyseværktøjer revolutionerer anvendelsen af BI
Giv jeres information management-system et serviceeftersynhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Giv-jeres-information-management-system-et-serviceeftersyn.aspxGiv jeres information management-system et serviceeftersyn
Information Management outsourcinghttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Information-Management-outsourcing.aspxInformation Management outsourcing
Information Management implementeringhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Information-Management-implementering.aspxInformation Management implementering
Information managementhttp://www.nnit.dk/Forretningsloesninger/Sider/information-management.aspxInformation management