Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
< BACK

Sådan får CIO’en styr på forretningens skyhøje ambitioner

Af journalist Klavs Andersen

 

Virksomhedernes it-landskab forandrer sig drastisk i disse år. Cloud-baserede niche-løsninger breder sig som en steppebrand i virksomhederne. Udviklingen stiller CIO'en over for helt nye udfordringer i forhold til at have overblik over løsningerne og deres indflydelse på forretningsprocesserne og værdikæden. Som svar på den udfordring tilbyder NNIT Cloud Broker Service, der kan hjælpe CIO'en med at få styr på forretningens skyhøje ambitioner.

Forskellige forretningsområder i virksomhederne anskaffer i stigende omfang cloud-baserede SaaS-applikationer (Software as a Service) uden at involvere it-afdelingen. Det gør de for at få adrætte it-løsninger, der hurtigt kan effektivisere specifikke forretningsprocesser. Som konsekvens bliver it-landskabet fragmenteret og vanskeligt at overskue for it-afdelingen.

"CIO'en risikerer at miste overblikket og kontrollen med de mange forskellige forretningsløsninger, som ligger spredt ude i skyen, og det kan få alvorlige konsekvenser for hele virksomhedens forretning. Derfor er it-afdelingen nødt til at forholde sig til problematikken: hvordan håndterer vi bedst det faktum, at forretningsområder på egen hånd køber diverse cloud-løsninger, der dels skal integreres med eksisterende systemer, dels løbende skal administreres og monitoreres. Hvordan sikrer vi, at vi har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at løfte denne nye opgave?" siger Kasper Kronmann Nielsen, management konsulent hos NNIT.

NNIT's Cloud Broker Service

NNIT oplever flere kunder, der ønsker at lægge styringen og overvågningen af løsningerne hos en ekstern partner med ekspertise omkring cloud og specielt SaaS-løsninger. Derfor tilbyder NNIT nu NNIT Cloud Broker Service (CBS).

"Med Cloud Broker Service påtager NNIT sig hele eller dele af opgaven med at holde styr på sikre SaaS-applikationerne og sørge for at de er i compliance. Dermed undgår it-afdelingen at skulle opbygge nye interne kompetencer og kan frigøre ressourcer til at løfte vigtige forretningsmæssige opgaver," fortæller Kasper Kronmann Nielsen.

NNIT's Cloud Broker Service er en væg-til-væg-løsning, der omfatter håndtering af kontraktforhold, governance, styring af livscyklus, overvågning af og rapportering omkring løsningerne og ikke mindst SaaS-løsningernes integration med virksomhedens eksisterende it-infrastruktur. Desuden dækker konceptet også håndtering af potentielle sikkerhedsproblemer, exit strategi og licensforhold.

"NNIT's Cloud Broker Service er unik, fordi den også omfatter en række processer omkring opsamling, styring og deling af viden omkring SaaS-løsningerne. Dermed øges udbyttet af løsningerne og it-afdelingens effektivitet løbende."

Behov for nye kompetencer

Indførelsen af SaaS-løsninger skaber et behov for nye kompetencer i it-afdelingen, forklarer Kasper Kronmann Nielsen:

"Løsningerne kan være meget tunge for it-afdelingen at danse med. Det gælder både med hensyn til integration og den løbende opfølgning på, at virksomheden har adgang til og betaler for præcis de services, der dækker dens behov. SaaS-løsningerne skal monitoreres løbende så man kan vurdere, om man skal skære ned på eller skrue op for dele af dem i forhold til styring af omkostningerne. Disse opgaver kræver kompetencer, som en it-afdeling ikke kan mønstre fra den ene dag til den anden."

"Vi råder over alle de kompetencer, der skal til for at håndtere SaaS-løsninger. Vi har mange års erfaring med at hjælpe virksomheder med at håndtere outsourcing af applikationer, og når man betragter SaaS-løsningerne fra et forretningsmæssigt synspunkt, er det i vid udstrækning de samme kompetencer, der er behov for. I dialogen med den enkelte virksomhed afdækker vi, hvilke kompetencer, de har brug for," forklarer Kasper Kronmann Nielsen.

Sørg for at have en exit-strategi

Mange forretninger kaster sig hovedkulds ud i skyen, fordi det umiddelbart kan forekomme både hurtigt, fleksibelt og billigt. I skyndingen glemmer de at lægge en strategi for, hvordan man slipper ud af cloud-løsningerne igen, og det kan være forbundet med stor forretningsrisiko, fordi man risikerer at miste sine forretningskritiske data, påpeger Kasper Kronmann Nielsen:

"Virksomhederne skal huske på, at når de lægger det hele ud i skyen kan alt med ét forsvinde. Derfor er det vigtigt at have en exit-strategi. Der er nogle kedelige tilfælde specielt omkring lagring af data hos cloud-leverandører. Eksempelvis gik en amerikansk leverandør af cloud-lagring for et par år siden bankerot og kunderne fik travlt med at få data hjem, inden systemerne blev lukket og slukket. Dem med en exit strategi var helt klart bedst stillet i forhold til ikke at miste deres data."

Et andet aspekt, som gør det vigtigt at have en exit-strategi, er, at SaaS-løsningerne ofte gør kunderne afhængige af de enkelte leverandører:

"Mange tror, at det blot handler om at kunne trække sine data hjem, men det er også vigtigt at få dem tilbage i et format, så de kan bruges. Hvis man ikke har adgang til den logik, som binder data sammen og gør den brugbar til understøttelse for forretningens processor, kan de ikke bruges til noget som helst," pointerer Kasper Kronmann Nielsen.

"Vi tilbyder forskellige løsninger på problemet. Nogle virksomheder kan nøjes med en backup af deres data, så de har adgang til dem. I andre tilfælde ønsker virksomheden at kunne få data ud og anvende dem. Der kan vi lave en løsning, som ligger oven på data og binder dem sammen, så de stadig i et vist omfang kan anvendes eller alternativt kan vi hjælpe i migreringen til en anden SaaS-løsning."

SaaS-ydelserne skal spille sammen med infrastrukturen

En typisk proces omkring Cloud Broker Service indledes med, at NNIT sammen med virksomheden afdækker og prioriterer de specifikke forretningsmæssige udfordringer og behov inden for følgende områder: Service og support, governance, data og krav til compliance, brugere og licenser samt processerne omkring overgangen til SaaS-løsninger og implementering af nødvendige ændringer.

"Der er en tilbøjelighed til at se isoleret på SaaS-ydelser, specielt hvis de er initieret uden om it-afdelingen. Mange overser det forhold, at løsningerne skal kunne spille tæt sammen med den eksisterende it-infrastruktur og eventuelt andre SaaS-løsninger. Den indledende analyse sikrer det samlede overblik, så virksomhederne kommer på forkant med forståelsen for sammenhængene mellem it-løsningerne og forretningsprocesserne i et hybrid it-landskab," understreger Kasper Kronmann Nielsen.

 

 

 

 

 

 

Kontakt NNIT+45 7024 ​4242nnitcontact@nnit.com ​​https://dk.linkedin.com/company/nnitKontakt NNIT

 

 

Sådan bevarer IT-operations kontrollen i en Cloud-verdenhttp://www.nnit.dk/cloud/Sider/Sådan-bevarer-IT-operations-kontrollen-i-en-Cloud-verden-.aspxSådan bevarer IT-operations kontrollen i en Cloud-verden
FinOps: Styring af omkostninger i cloud kræver et nyt mindsethttp://www.nnit.dk/cloud/Sider/FinOps-Styring-af-omkostninger-i-cloud-kræver-et-nyt-mindset-.aspxFinOps: Styring af omkostninger i cloud kræver et nyt mindset
Cloud Journey: Få fuldt overblik over jeres rejse mod skyenhttp://www.nnit.dk/cloud/Sider/Cloud-Journey-Få-fuldt-overblik-over-jeres-rejse-mod-skyen.aspxCloud Journey: Få fuldt overblik over jeres rejse mod skyen
NNIT Cloud Services - få et dynamisk cloud setup, der matcher dine forretningsbehovhttp://www.nnit.dk/cloud/Sider/NNIT-Cloud-Services.aspxNNIT Cloud Services - få et dynamisk cloud setup, der matcher dine forretningsbehov
Infrastructure Assesment: Find den rette balance mellem cloud og on-premisehttp://www.nnit.dk/cloud/Sider/Infrastructure-Assesment.aspxInfrastructure Assesment: Find den rette balance mellem cloud og on-premise
Cloud Finance Operations: Visualiser og optimer it-omkostningerne i realtidhttp://www.nnit.dk/cloud/Sider/Cloud-Finance-Operations.aspxCloud Finance Operations: Visualiser og optimer it-omkostningerne i realtid
Cloud Advisory: Fokuseret modernisering af jeres cloud-potentialehttp://www.nnit.dk/cloud/Sider/Cloud-Advisory.aspxCloud Advisory: Fokuseret modernisering af jeres cloud-potentiale
Operations: Cloud-løsningen forankres i forretningenhttp://www.nnit.dk/cloud/Sider/Operations-Cloud-løsningen-forankres-i-virksomheden.aspxOperations: Cloud-løsningen forankres i forretningen
Enablement: Planlæg og byg løsningen i skyenhttp://www.nnit.dk/cloud/Sider/Enablement-Planlæg-og-byg-løsningen-i-skyen.aspxEnablement: Planlæg og byg løsningen i skyen
Cloud Readiness: Sæt den rette kurs mod skyenhttp://www.nnit.dk/cloud/Sider/Cloud-Readiness-sæt-den-rette-kurs-mod-skyen.aspxCloud Readiness: Sæt den rette kurs mod skyen