Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
< BACK

Hurtig digitalisering af nye paragraffer

Med NNIT's agile arbejdsproces 'Fra lov til back-log' kan offentlige organisationer og private virksomheder hurtigt og effektivt tilpasse digitale systemer til nye love, regler eller organisationsændringer.

Af Jacob Trier

 

Det er sjældent en simpel sag, når en ny reform skal omsættes fra lovtekst til digital kode. Ofte erfarer både offentlige organisationer og private virksomheder, at det kræver lang tid at opdatere digitale systemer til at understøtte nye regler eller ændringer i eksisterende praksis. Derfor har NNIT udviklet en agil arbejdsmetode, der forkorter udviklingsprocessen og øger kvaliteten af den endelige løsning.

"Vi kalder metoden 'Fra lov til back-log'. Den anvendes i fasen forud for den agile udviklingsproces, hvor forretningskrav bliver omsat til specifikationer. Metoden gør os i stand til hurtigt og præcist at danne os det overblik, der er nødvendigt for at kunne omsætte kundens behov til konkret kode. I et konkret tilfælde fra udvikling af en selvbetjeningsløsning har vi for eksempel halveret den tid, det tog at klargøre en applikation til udvikling," siger Lars Andersen, Vice President i NNIT.

Epics og wireframes strammer op

Grundlaget for 'Fra lov til back-log'-metoden er et tæt samarbejde mellem den forretningsansvarlige og udviklingsholdet. På en række møder brydes den samlede opgave ned i enkle sætninger, der beskriver, hvad systemet skal kunne. Det kan for eksempel være 'Automatisk afmelding af dagpenge ved overskridelse af frister'. Disse beskrivelser kaldes 'epics' og er med til at sikre en fælles forståelse af opgavens forretningsmæssige mål. Imens producerer brugervenlighedskonsulenter (UX-konsulenter) tidlige udkast til, hvordan det kan repræsenteres i skærmbilleder. Det sikrer også den nødvendige gennemsigtighed i forhold til, hvad det vil kræve at få systemets forskellige dele til at udføre opgaven korrekt.

"På det forretningsmæssige niveau er det ofte forholdsvis enkelt at forstå, hvad der skal ske. I praksis kan det implementeres på flere forskellige måder, afhængig af hvordan man vil kommunikere med brugerne. Skal der for eksempel sendes et brev, en mail, en sms eller skal en sagsbehandler have besked om at kontakte borgeren telefonisk? Desuden kan det systemmæssigt være en kompleks opgave, hvor mange systemer skal ændres, og data skal opdateres flere steder," siger Lars Andersen.

Sådan fungerer processen

Når det enkelte epic er på plads, foregår udviklingsarbejdet som en cirkulær proces:

  1. Den forretningsansvarlige præsenterer et konkret forretningsmæssigt behov i form af et epic.
  2. Udviklingsholdets forretningsarkitekt undersøger, hvilke systemer og services der skal bruges til at løse behovet og beskriver forskellige scenarier, som brugerne vil komme ud for, når de anvender systemet. Samtidig laver holdets UX-konsulent de første skitser til, hvordan brugerfladen ser ud.
  3. Forskellige typer brugere og interessenter inddrages til at kvalificere de scenarier og user stories, der danner basis for udviklingsarbejdet.
  4. På baggrund af brugerinddragelsen revideres opgaveformuleringerne, så de afspejler de erfaringer og nye ideer, der er opstået undervejs. Herefter konkluderes der, om dette epic er klar til at indgå i en back-log eller kræver et ekstra gennemløb.

"Arbejdsformen giver en veldefineret og tilbagevendende proces, hvor behovene udfordres konstant, nye ideer opstår og vidensoverlevering mindskes. Der er stor fokus på kontinuerlig læring og samarbejde. For eksempel bruger vi visuelle metoder til at sikre forventningsafstemning omkring det endelige produkt, så alle interessenter bliver involveret tidligt og dermed minimerer tilbageløb. I det førnævnte forløb betød inddragelsen af brugerne for eksempel, at vi indbyggede en 'stop-knap' i systemet, hvor brugerne manuelt har mulighed for at tilsidesætte automatikken. Sådanne kreative ideer dukker aldrig op i traditionelle kravspecifikationsforløb," fortæller Lars Andersen.

Hurtigt klar til drift

Et centralt princip i 'Fra lov til back-log'-metoden er, at der hele tiden bliver arbejdet på hurtig levering af en driftsklar løsning, som kun indeholder den absolut nødvendige funktionalitet – det såkaldte 'Minimum Viable Product'.

"Princippet sikrer, at vi undgår den klassiske situation, hvor ibrugtagningen af systemet hele tiden udskydes, fordi det tager længere tid end beregnet at opfylde alle krav; både de oprindelige og nye, der dukker op undervejs. Løsningen skal ikke nødvendigvis sættes i drift med det samme, men den giver sikkerhed for, at kunden til enhver tid har en køreklar løsning. Det giver frihed til at afveje, hvornår hensynet til at tage løsningen i brug overstiger behovet for nye funktioner," siger Lars Andersen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt NNIT+45 7024 ​4242nnitcontact@nnit.com ​​https://dk.linkedin.com/company/nnitKontakt NNIT

 

 

Test af IT systemer til den offentlige sektor stiller særlige kravhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Test-af-IT-systemer-til-den-offentlige-sektor-stiller-særlige-krav.aspxTest af IT systemer til den offentlige sektor stiller særlige krav
Det Digitale Danmarkhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Det-Digitale-Danmark.aspxDet Digitale Danmark
Gør ustrukturerede data til strukturerede datahttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Gør ustrukturerede data til strukturerede data.aspxGør ustrukturerede data til strukturerede data
Offentlig sektorhttp://www.nnit.dk/Sider/offentlig-sektor.aspxOffentlig sektor
Vælg og prioriter de rigtige projekterhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Vælg-og-prioriter-de-rigtige-projekter.aspxVælg og prioriter de rigtige projekter
Er I gearet til at modstå fremtidens digitale sikkerhedstrusler?http://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_Security_Services.aspxEr I gearet til at modstå fremtidens digitale sikkerhedstrusler?
Taktiktavle giver DSB nyt syn på it-strategienhttp://www.nnit.dk/KundeCases/Sider/Taktiktavle-giver-DSB-nyt-syn-på-it-strategien.aspxTaktiktavle giver DSB nyt syn på it-strategien
Høster I gevinsterne af jeres projekter?http://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_Gevinstrealisering.aspxHøster I gevinsterne af jeres projekter?
De Digitale Grundsten – fællesoffentlig strategi for digital velfærdhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_Digitale_Grundsten.aspxDe Digitale Grundsten – fællesoffentlig strategi for digital velfærd
Forandringsledelse i sundhedsvæsnethttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_Datasheet_Forandringsledelse_i_sundhedsvæsnet-(2).aspxForandringsledelse i sundhedsvæsnet