Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
< BACK

Softwaretest: Fejlfindingsfaget

Anden udgave af Anne Mette Hass' bog, Guide to Advanced Software Testing, er nu tilgængelig. Siden bogen først udkom i 2008, er ISO 29119 Standards for Software Testing blevet udgivet. Den nye udgave danner bro mellem ISTQB-certificeringen (International Software Testing Qualifications Board) og ISO-standarden. I denne artikel introducerer Anne Mette Hass bogen og deler nogle af sine tanker omkring test.

Bogen, Guide to Advanced Software Testing, var oprindeligt en lærebog skrevet til studerende, der skulle til ISTQB-eksamen.

"Jeg arbejdede som certificeret underviser og skrev bogen for at hjælpe mine elever, da der på daværende tidspunkt ikke fandtes nogen lærebog, som dækkede ISTQB's pensumbeskrivelser, dvs. pensumbeskrivelserne for den grundlæggende certificering og for de avancerede certificeringer for testledere, testanalytikere og tekniske testanalytikere. Det, der startede som noter, blev til en lærebog om test," siger Anne Mette Hass.

Siden første udgave af bogen blev publiceret i 2008, er der udkommet en ny standard for softwaretest: ISO 29119 Standard for Software Testing. Ud over at introducere ISO-standarden, sammenligner Anne Mette Hass' bog den med ISTQB's pensumbeskrivelser og forklarer, hvordan der bygges bro imellem dem.

Med den nye udgave får læserne en systematisk tilgang, der dækker områder som Testledelse, Testcase design, Testteknikker og Testværktøjer og automatisering, men også blødere emner såsom sociale færdigheder.

Bogen er til mennesker, der vil tage en ISTQB-certificering, især på et højt niveau. Men ifølge Anne Mette er det også en bog, som enhver tester vil have stående på faglitteraturhylden og gennemlæse kapitel for kapitel eller bruge som opslagsværk.

"Med denne bog håber jeg at inspirere folk til at udvikle deres færdigheder, så de kan blive endnu bedre testere."

ISO 29119 Software Testing Standard

Anne Mette Hass har været del af den internationale arbejdsgruppe, som gennem flere år har samarbejdet om udarbejdelsen af ISO-standarden, så den dækker alle testprocesser, testrelaterede dokumenter og testcase designteknikker.

De første tre dele af ISO 29119-standarden udkom i 2013. ISTQB har udtalt, at deres pensumbeskrivelser med tiden vil blive ændret, så de stemmer overens med ISO-standarden.

Testerens mentalitet

"Som tester er målet at indhente så mange oplysninger som muligt om softwarens kvalitet. Når man arbejder med det, skal man være på udkig efter fejl i forhold til forventningerne. Dog kan forventninger ofte give et ufuldstændigt billede, og som tester må man derfor spørge, hvad de komplette forventninger er. Det er ikke nok at sige 'hvis a, så b.'; man skal også vide, hvad systemet skal gøre 'hvis ikke a.' Ellers risikerer man at overdrage systemer med software, der kan svigte."

Det var tilfældet med raketten Ariane 5. Raketten selvdestruerede bare 40 sekunder efter opsendelsen på grund af en softwarefejl. En softwarekomponent fra den forrige raket, Ariane 4, blev genbrugt i et backupsystem, og da denne software kommunikerede med den nye software, opstod der en fejl, som fremkaldte en dominoeffekt, der endte med en eksplosion. Heldigvis var Ariane 5 ubemandet. Ikke desto mindre var det et dyrt tab og en bitter dag for europæisk rumforskning.

"Eksemplet viser, at man end ikke med software, som man erfaringsmæssigt ved virker, kan antage, at det vil virke på samme måde, når forholdene ændres. Nogle af de indbyrdes afhængigheder er så uigennemskuelige og indviklede, at selv mindre ændringer kan have en enorm indflydelse."

"Ydermere behøver det ikke at dreje sig om en raket for at være forretningskritisk. I dag er der software i alle typer af systemer, og for vores kunder er det forretningskritisk, at produktionssystemerne kører stabilt, og at større fejl undgås," konkluderer Anne Mette.

Den gyldne testregel

Nutidens systemer meget komplekse. Der er nærmest ingen grænse for, hvad man kan teste i diverse kombinationer. Alle kombinationer kunne være i orden, men erfaringen viser, at nogle af dem sandsynligvis ikke er det. Men testmulighederne er uudtømmelige. Spørgsmålet er: 'Hvornår er man færdig med at teste?'

"Der findes en 'gylden testregel': Når man er nødt til at stoppe, skal man have udført den bedst mulige test. Man kan ikke udtømme alle testmulighederne. Det er derfor, vi arbejder med risikobaseret test. Man baserer sin test på en risikovurdering af produktet: Hvor ville det gøre alvorlig skade, hvis der var en fejl, hvad er sandsynligheden, og hvad fortæller din erfaring dig? Derefter skal risikoanalysen revurderes jævnligt – overså du noget? Alle begår fejl. Menneskelige fejl er en kendsgerning for alle, der arbejder med softwareudvikling. Og det kan være fatalt at se bort fra dette. Det er derfor, vi tester. Test handler om at finde fejl."

Læs flere bøger!

"Hvis jeg skulle give testere et godt råd, ville jeg opfordre dem til at læse bøger – ikke bare min bog, men bøger om softwareudvikling i almindelighed, såvel som om programmering og test. Vores fagområde har tradition for en praktisk tilgang fremfor en akademisk tilgang. Det er fint med en praktisk tilgang; men efter min mening skader det ikke at have et teoretisk grundlag som supplement til sin erfaring. Jeg ville ønske, man kunne få en universitetsgrad i test. Det ville professionalisere faget utroligt meget; men mens vi venter på det, er den nye ISO-standard et stort skridt i den rigtige retning."

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt NNIT+45 7024 ​4242nnitcontact@nnit.com ​​https://dk.linkedin.com/company/nnitKontakt NNIT

 

 

DevOpshttp://www.nnit.dk/Forretningsloesninger/Sider/DevOps.aspxDevOps
IT-afdelingens evne til at skabe resultater, er virksomhedens eksistensgrundlaghttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/IT-afdelingens-evne-til-at-skabe-resultater.aspxIT-afdelingens evne til at skabe resultater, er virksomhedens eksistensgrundlag
Lad data løfte lønsomheden i dine projekterhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Lad-data-løfte-lønsomheden-i-dine-projekter.aspxLad data løfte lønsomheden i dine projekter
Kopenhagen Fur sikrer bæredygtigheden med D365http://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Kopenhagen-Fur.aspxKopenhagen Fur sikrer bæredygtigheden med D365
Når digital transformation forandrer markedet: Disrupt eller bliv disruptedhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Disrupt-eller-bliv-disrupted.aspxNår digital transformation forandrer markedet: Disrupt eller bliv disrupted
Når Big Data giver stærkere return on ERP investmenthttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Big-Data-giver-stærkere-return-on-ERP-investment.aspxNår Big Data giver stærkere return on ERP investment
Hvad er Dynamics 365?http://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Hvad-er-Dynamics-365.aspxHvad er Dynamics 365?
CIO’ens nye rolle- fra drift til strategihttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/CIO’ens-nye-rolle-Fra-drift-til-strategi.aspxCIO’ens nye rolle- fra drift til strategi
Digital transformation-CEO'ens rolle i forandringhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Digital-transformation-CEO'ens-rolle-i-forandring.aspxDigital transformation-CEO'ens rolle i forandring
Syv gode grunde til cloudhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Syv-gode-grunde-til-cloud.aspxSyv gode grunde til cloud