Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
< BACK

God it skaber kvalitet og tid til patienterne

Janni Lerche Andersen og Malene Hjelm-Svennesen er sygeplejersker med en master i sundheds-it. Til daglig arbejder de i NNIT med specialiseret it-rådgivning til sundhedssektoren. Sammen giver de her deres bud på, hvordan it kan være med til at højne kvaliteten i sundhedssektoren.

Med baggrund som sygeplejersker kender Janni og Malene hospitalets kliniske processer indefra. Deres viden om sundhedssektoren er vital, når NNIT rådgiver om it til landets hospitaler. For Janni og Malene drejer god it sig om at understøtte klinikerne i at gøre det, de brænder allermest for – nemlig at give patienterne den bedst mulige pleje og behandling. "God it skal ikke tage klinikernes og sekretærernes tid – det skal tværtimod give dem mere tid til patienterne," lyder det samstemmende fra dem.

Overblik er essentielt for alle parter

Det danske sygehusvæsen er blandt verdens mest digitaliserede. Et sygehus er en kompleks organisation med mange faggrupper. Hverdagen er dynamisk og præget af en generel uforudsigelighed, og både klinikere, patienter og pårørende har brug for hurtigt overblik over pleje og behandling. En af udfordringerne er, at der eksisterer mange forskellige systemer, der ikke alle er integreret. Det gør det svært at skabe sig det fulde overblik over en patient. Samtidig skal der logges ind på flere systemer for at finde alle data, og det tager tid. En klar målsætning bør derfor være, at al information samles i en database, eller at systemerne i højere grad integreres. Det sparer tid i forhold til informationssøgning og giver det nødvendige overblik. Malene Hjelm-Svennesen forklarer her, hvordan god it medvirker til at højne kvaliteten for patienterne:

"Hvis du som sygeplejerske står over for spørgsmål fra en patient eller pårørende og ikke kan finde de nødvendige informationer, kan det krænke din professionalisme, og du fremstår usikker, selvom det reelt ikke har noget med din faglighed at gøre. Usikkerheden kan forplante sig til patienten eller de pårørende, og det er ikke tilfredsstillende for nogen af parterne. Omvendt, når it understøtter klinikernes faglighed og arbejdsgange ved hurtigt og enkelt at skabe overblik, så kan de koncentrere sig om deres kerneydelse – pleje og behandlingen af patienterne. Og det er der, vi skal hen".

De påpeger begge, at et samlet overblik giver mere præcise diagnoser, målretter plejen og behandlingen, sparer ressourcer og øger patientsikkerheden og kvaliteten. "Overblik er simpelthen et af de mest vitale pejlemærker for et godt it-system," lyder det fra Janni Lerche Andersen. Den tid, der frigøres fra de administrative it-opgaver, kan anvendes på de mere bløde, men ekstremt vigtige opgaver som eksempelvis at lege lidt med et barn inden en undersøgelse, så barnet føler sig trygt. Eller snakke med en bekymret pårørende, der ellers ville brænde inde med sine spørgsmål.

Mobility – god it er med, hvor det sker

Et andet – og mere praktisk – kardinalpunkt er indsamling og registrering af data. Når klinikeren eksempelvis noterer et blodtryk, foregår det ofte på papir og bliver senere efterregistreret digitalt. De to sygeplejersker har i den forbindelse et fælles ønske:

"Mobility – håndholdte apparater til de enkelte ansatte. Mobilitet er en af de mest vitale nøgler til videreudvikling af hospitalernes brug af it".

Der er en vis grad af mobility mange steder, men potentialet er stort, og der er stadig et stykke vej at gå. "Indsamles patientdata med håndholdte apparater, eliminerer vi nogle af de mellemled, som kan være årsag til fejlkilder," siger Janni Lerche Andersen. Mobility giver også mulighed for hurtig og tidstro registrering af data, hvilket positivt vil påvirke antallet af sengedage til glæde for patienterne og samtidig give besparelser. Janni Lerche Andersen kommer med et eksempel:

"Det sker, at en given prøve er taget og analyseret, men resultatet er ikke ajourført i forhold til databasen, så patienten kan sendes hjem. Med højere grad af mobilitet kombineret med, at alt samles i én database, så klinikerne nemt kan få det fulde overblik, vil patienterne komme hurtigere gennem systemet. Her vil effektiv it virkelig kunne gøre en forskel for patienterne. De vil simpelthen opleve kortere indlæggelser".

It-systemerne skal fungere over for en lang række faggrupper og den kontekst, de er i. Der er forskel på, hvilken information personalet på en psykiatrisk skadestue har brug for, og hvilken information personalet på en kræftafdeling arbejder med. Ligesom der er forskel på, hvilke dele af et it system en sekretær og en kliniker arbejder i. Tilpasning til faggrupperne og specialerne er derfor en forudsætning for overblik og effektiv registrering og indsamling af data. Og det skal være nemt for personalet at konfigurere brugergrænsefladen. Dels for at få tingene gjort uden at skulle vente på 'it-folk', dels for at skabe fuldstændig overensstemmelse mellem behovene og den endelige udformning. Det ville være optimalt, hvis den enkelte medarbejder kunne tilpasse brugerfladen til sine individuelle ønsker, som vi kender det fra eksempelvis smartphones. Malene Hjelm- Svennesen siger: "Hvis vi kan nå frem til, at it-systemerne understøtter klinikernes arbejdsgange i en travl og uforudsigelig hverdag, som der nu engang er på et hospital, så er vi nået rigtig langt. I dag er det desværre den omvendte situation, der er fremherskende". Som de to sygeplejersker afslutningsvis formulerer det:

"It burde ikke være en tidsrøver og en evig kilde til frustration – det skal være en basal installation på linje med el og vand eller at sammenligne med ethvert andet klinikerværktøj såsom et blodtryksapparat".

 

 

 

 

 

 

 

Peter Ankerstjerne+45 3077 8250ptaj@nnit.comVice Presidenthttps://dk.linkedin.com/in/peter-ankerstjerne-a9277bPeter Ankerstjerne

 

 

DevOpshttp://www.nnit.dk/Forretningsloesninger/Sider/DevOps.aspxDevOps
Healthcarehttp://www.nnit.dk/Sider/healthcare.aspxHealthcare
IT skaber sammenhæng for patienterhttp://www.nnit.dk/Sider/IT-skaber-sammenhæng-for-patienter.aspxIT skaber sammenhæng for patienter
Det Digitale Danmarkhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Det-Digitale-Danmark.aspxDet Digitale Danmark
Gør ustrukturerede data til strukturerede datahttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Gør ustrukturerede data til strukturerede data.aspxGør ustrukturerede data til strukturerede data
Sundheds-it skaber værdi for patient og sygehushttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Sundheds-it-skaber-værdi.aspxSundheds-it skaber værdi for patient og sygehus
Effektiviser hverdagen på hospitalet med datahttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_Hospital_Data.aspxEffektiviser hverdagen på hospitalet med data
Forandringsledelse i sundhedsvæsnethttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_Datasheet_Forandringsledelse_i_sundhedsvæsnet-(2).aspxForandringsledelse i sundhedsvæsnet