Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
< BACK

Effektiviser hverdagen på hospitalet med data

Af journalist Torben B. Sørensen

 

Ny løsning gør Business Intelligence i det danske sygehusvæsen mere operationel, så hospitalerne løbende kan effektivisere deres arbejdsgange. Dermed gør data aktivt en forskel for den enkelte læge, sygeplejerske og patient.

Hvor gode er vi til at helbrede patienterne? Hvor kan vi med fordel sætte ind? Og hvordan virker vores forbedringstiltag?

Den type spørgsmål stiller ledelsen og politikerne sig løbende på de danske hospitaler. Nu kommer NNIT med hjælp til at finde svarene og bruge dem til at forbedre arbejdsgange og processer. Det sker med løsningen Hospitals BI, der stiller data til rådighed på en intuitivt forståelig måde og giver mulighed for at sammenstille data målrettet til den enkelte bruger.

Formålet er at skabe et datafundament og en kultur for at træffe beslutninger, der er baseret på opdaterede og relevante data, og bruge data som en integreret del af de daglige processer og til at forbedre dem:

"På de danske hospitaler er der et klart ønske om at gøre behandlingen bedre – både når det gælder kvalitet og effektivitet. Der er også løbende forbedringer, men hospitaler er komplekse organisationer og det kræver indsigt at forstå sammenhængene. Forbedringer det ene sted kan skabe problemer et andet sted i behandlingsforløbet. Når vi stiller data til rådighed, som vi gør her, bliver det langt nemmere at se disse sammenhænge og træffe kvalificerede beslutninger, der ikke skaber utilsigtede problemer," fortæller vice præsident Jan Kold, NNIT.

BI bliver operationel

Det danske hospitalsvæsen har en ufattelig datamængde allerede i dag. NNIT's løsning tager da også udgangspunkt i de eksisterende data og arbejder med dem frem for at fokusere på de data, der mangler.

Traditionelt har formålet med Business Intelligence (BI) i sundhedssektoren været rapportering til ledelsen snarere end at stille informationen til rådighed for medarbejdere i organisationen. Fokus har i endnu mindre grad været på at bruge data til at gennemføre forbedringer "ude på gulvet," hvor det virkelig gavner patienter og medarbejdere. NNIT's løsning gør BI mere operationelt og giver organisationen værktøjer til at effektivisere processer og vedligeholde og forbedre arbejdsgange på de enkelte hospitalsafsnit.

Tre elementer giver værdi

Kernen i løsningen er dynamikken mellem tre velafprøvede elementer:

  • Klassisk BI-arkitektur udviklet agilt
  • Digitalt præsentationsværktøj på "any device anywhere"
  • Pragmatisk Operational Excellence

Med udgangspunkt i et eksisterende data warehouse eller eksisterende, men distribuerede, datakilder udbygges eller bygges et data warehouse i agile udviklingsprocesser. Det betyder, at der fokuseres på levering af få nøgledata ad gangen, men til gengæld gøres hver enkelt del hurtigt færdig. På den måde bliver et data warehouse gradvist komplet under et forløb, hvor man hele tiden kan stille nye nøgledata til rådighed.

En af fordelene ved at opbygge sit data warehouse på den måde er, at man er i stand til at understøtte behovet for fleksibilitet, så man hurtigt kan besvare spørgsmål. Det digitale præsentationsværktøj gør det muligt at vise data på en intuitiv måde. Data er tilgængelige, uanset om man har en stationær arbejdsplads med computer, eller man er mobil og bruger tablets og smartphone, eller hvis man en dag ikke har sine sædvanlige arbejdsredskaber og skal se data via en browser.

"Denne måde at skaffe data og stille dem til rådighed skaber grundlaget for det tredje element i løsningen, nemlig understøttelsen af en "forbedringskultur" baseret på data. Tilgængeligheden på tværs af ledelsesniveauer medfører, at data bliver mere troværdige. Når data ikke bare er noget, man indtaster, fordi andre skal se på dem, men bliver noget, man også selv kan og skal bruge, så bliver de implicerede mere interesserede i at sikre, at data er så rigtige som muligt," siger Jan Kold.

Men tilgængelighed stiller også krav til de implicerede. En afdelings KPI'er skrives for eksempel hver uge på en tavle, så alle kan se dem. Derfor skal ledelse og medarbejdere være indstillet på, at andre også kan se, når det giver problemer at nå de mål, man har sat sig.

"Her må hospitalet opbygge en kultur, hvor man ikke forsøger at dække over de data og fakta, der ikke matcher forventningerne. I stedet skal man fremme en kultur, hvor man udnytter åbenheden – for eksempel kan lederne spørge andre, der har nået deres mål, hvordan de har gjort det," siger Jan Kold.

  

 

 

 

 

 

Peter Ankerstjerne+45 3077 8250ptaj@nnit.comVice Presidenthttps://dk.linkedin.com/in/peter-ankerstjerne-a9277bPeter Ankerstjerne

 

 

DevOpshttp://www.nnit.dk/Forretningsloesninger/Sider/DevOps.aspxDevOps
Healthcarehttp://www.nnit.dk/Sider/healthcare.aspxHealthcare
IT skaber sammenhæng for patienterhttp://www.nnit.dk/Sider/IT-skaber-sammenhæng-for-patienter.aspxIT skaber sammenhæng for patienter
Det Digitale Danmarkhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Det-Digitale-Danmark.aspxDet Digitale Danmark
Gør ustrukturerede data til strukturerede datahttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Gør ustrukturerede data til strukturerede data.aspxGør ustrukturerede data til strukturerede data
Sundheds-it skaber værdi for patient og sygehushttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Sundheds-it-skaber-værdi.aspxSundheds-it skaber værdi for patient og sygehus
God it skaber kvalitet og tid til patienternehttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_God_it_på_hospitalerne.aspxGod it skaber kvalitet og tid til patienterne
Forandringsledelse i sundhedsvæsnethttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_Datasheet_Forandringsledelse_i_sundhedsvæsnet-(2).aspxForandringsledelse i sundhedsvæsnet