Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
< BACK

Er it mere end et kostcenter?

​Artikel af Karsten Fogh Ho-Lanng, CTO hos NNIT


”Bidrag direkte til top og bund.” Det er kravet til it-direktøren i dag, og det stiller helt anderledes krav om synliggørelse af værdien af it end it-afdelingen har været vant til. Men det er ikke en nem øvelse; forretningsudvikling og finansiel transparens er nyt territorium for en it-afdeling, der historisk set er blevet betragtet som et kostcenter.

Traditionelt har vi opfattet it som en supportfunktion og et kostcenter. Men som NNIT har påvist i NNIT Forventningsbarometer 2014, så  er it-rollen under forandring. Og naturligvis er  it langt mere end et kostcenter og en supportfunktion. For udover at drive det helt centrale forretningsfundament med servere, netværk og applikationer, så er it-afdelingen i stigende grad også med til at udvikle forretningen – og nok  så væsentligt: It er med at generere bundlinje.  I mange organisationer er it-afdelingen blot  ikke så god til at dokumentere og formidle  den forretningsværdi, som it reelt har.

Byg (finansiel) bro mellem it og forretning

Set fra mit perspektiv skal it-afdelingen nu konsolidere rollen som forretningspartner.  Når it-afdelingen bliver andet og mere end serviceleverandør og support, og rykker længere frem i forretningen, skal der også bygges  et fælles referenceapparat. Med andre ord:  Det er ikke længere tilstrækkeligt at måle  og formidle værdien af it udelukkende i de traditionelle it-metrikker. It-værdien skal  formidles i forretningstermer. Man kan for eksempel forestille sig, at salgsdivisionen vil være mere tilbøjelig til at forstå værdien af oppetid, hvis det bliver omsat til ordreindgang fremfor de traditionelle it-metrikker. Hvis du  ikke måler og formidler værdien på en måde, der giver mening for forretningen og ikke kun for it-afdelingen, så er det svært at argumentere for at it er andet og mere end et kostcenter.

Eksempel: Det er it-afdelingens opgave at levere it-sikkerhed. Den opgave er vokset gennem de senere år, og posten fylder formentlig mere på budgettet nu end for blot fem år siden – men ved du om organisationen i tilsvarende grad oplever en øget værdi af dine it-sikkerhedsinvesteringer? Efter al sandsynlighed er det ikke en it-investering, som organisationen tillægger stor forretningsværdi. For sikkerhedsforanstaltninger bidrager ikke direkte til bundlinjen.  Eller hvad? For omvendt kunne man meget hurtigt forestille sig et scenarie, hvor manglende sikkerhed ville koste organisationen dyrt. En løsning kunne derfor være at illustrere, hvad  det ville koste organisationen, hvis der opstår  en sikkerhedsbrist, hvor for eksempel kundedata bliver lækket. Derfor er det vigtigt for it-afdelingen at anskueliggøre den reelle finansielle værdi af sikkerhedsinvesteringerne.

Så hvordan genererer it-afdelingen både top- og bundlinje for organisationen? Det gør den blandt ved fortsat at sikre, at virksomhedens medarbejdere kan arbejde effektivt med it-løsningerne og ikke mindst ved at være dybt involveret i den fortsatte udvikling af forretningen. It er på en rejse fra kostcenter til forretningspartner og en del af rejsen tilbagelægges ved at blive bedre  til at tale forretningens sprog – herunder at omsætte og formidle traditionelle it-metrikker  til en mere forretningsmæssig kontekst. Når  det er sket, har it-afdelingen taget et logisk  og evolutionært skridt frem i forretningen.

Deltag i NNIT Forventningsbarometer om værdien af it

NNIT har tidligere beskæftiget sig med den forandring it-rollen har gennemgået – og fortsat gennemgår – hvor der er en markant bevægelse fra back-end mod front-end, fra drift mod forretning, og hvor it-afdelingen i langt højere grad indtager rollen som forretningspartner,  der udvikler strategiske løsninger. I forlængelse af sidste års undersøgelse sætter NNIT Forventningsbarometer i år fokus på, hvordan it-afdelingen i sin nye rolle måler og formidler værdien af de it-ydelser, de dagligt leverer til organisationen. Frem til den 28. november 2014 kan du deltage i undersøgelsen ved at klikke her www.nnit.dk/forventningsbarometer eller skrive nnit.dk/forventnings barometer.dk i din browser. Undersøgelsen retter sig mod it-ledelse og it-medarbejdere.

 

 

 

 

 

 

Kontakt NNIT+45 7024 ​4242nnitcontact@nnit.com ​​https://dk.linkedin.com/company/nnitKontakt NNIT

 

 

Optimér din it forretninghttp://www.nnit.dk/Raedgivning/Sider/optimér-din-it-forretning.aspxOptimér din it forretning
Aktiver det fulde potentiale af din SAP-løsninghttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_Datasheet_DK_SAP-Optimering.aspxAktiver det fulde potentiale af din SAP-løsning
Resultatdrevet forretningsoptimeringhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_Datasheet_Business_Optim_DK.aspxResultatdrevet forretningsoptimering
Protect your IT investments – with NNITs Database Health Checkhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT_A4_HealthCheck_UK_Onepage.aspxProtect your IT investments – with NNITs Database Health Check
Håndtering af komplekse it-landskaberhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Håndtering-af-komplekse-it-landskaber.aspxHåndtering af komplekse it-landskaber