Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pharma Insight

Fakultetet NNIT Pharma Insight tilbyder kurser til medarbejdere, som ønsker at styrke deres viden om medicinalindustrien.

Med mere end 20 års erfaring i medicinalindustrien besidder NNIT en dyb forståelse af de udfordringer, som medicinalvirksomheder står over for, f.eks. de krav og processer, der er nødvendige for at opnå og opretholde compliance. Sammen med NNIT's fokus på løbende at følge med i aktuelle trends og emner udgør det fundamentet for et kursuskatalog, der kan fungere som støtte til enkelte medarbejdere såvel som for teams og hele organisationer i forhold til at opfylde kravene til at arbejde i medicinalindustrien.

På de forskellige kurser, som Pharma Insight-fakultetet udbyder, anvendes der virkelige eksempler fra hele branchen for at engagere deltagerne og lette den praktiske anvendelse i det daglige arbejde. Desuden vil gæsteundervisere blive inviteret for at dele deres specialistviden om konkrete emner.

 

Kursuskatalog og tilmelding
Herunder kan du få overblik over de forskellige kurser, der tilbydes gennem Pharma Insight-fakultetet. Du finder yderligere oplysninger, herunder information om tilmelding, ved at klikke på linket i beskrivelsen af hvert enkelt kursus.

 

Kurset giver deltagerne detaljeret viden om formålet med en Regulatory Affairs-afdeling og dens ansvarsområder. Kurset gennemgår den vitale rolle, som Regulatory Affairs-afdelingen har for en medicinalvirksomhed og dens mange interessenter.

Regulatory Affairs-kurset henvender sig primært til medarbejdere, som er nye i medicinalindustrien og arbejder med eller har berøring med lovgivningsmæssige anliggender.

 

Læs mere

 

Kurset vil give deltagerne en solid forståelse af de nøglesystemer, der understøtter de primære lovgivningsmæssige virksomhedsprocesser. Der vil være fokus på to af hoveddisciplinerne inden for lovgivningsmæssige anliggender, nemlig dels dokumentstyring og indsendelse af dokumenter og dels håndtering af den lovgivningsmæssige registrering af produkter.

Kurset er primært rettet mod medarbejdere, som har berøring med Regulatory Affairs-afdelingen og tilhørende systemer, f.eks. tekniske supportmedarbejdere og medlemmer af it-projekter. Det anbefales, at deltagerne har gennemført kurset Regulatory Affairs eller har et vist forudgående kendskab til det lovgivningsmæssige område.

 

Læs mere

 

Kurset vil give en grundig indføring i medicinalindustriens karakteristika og de forhold og særlige udfordringer, der gør sig gældende for den. Deltagerne vil lære at forstå de overordnede processer i en medicinalvirksomhed og rejsen fra molekyle til det endelige produkt, der sælges på det globale marked.

Kurset Pharma Basics er skræddersyet til deltagere uden eller med ganske begrænset viden om medicinalindustrien og er dermed den perfekte introduktion for nye medarbejdere inden for f.eks. marketing, kommunikation, produktion, sikkerhed og it og det kliniske område.

 

Læs mere

 

På dette kursus vil deltagerne få fuldt indblik i de processer og systemer, der er involveret i klinisk udvikling af produkter. Deltagerne vil lære, hvordan de kan indgå i et vellykket samspil med deres samarbejdspartnere inden for klinisk udvikling ud fra en omfattende viden om processer og systemer baseret på kliniske principper.

Kurset er relevant for medarbejdere med begrænset erfaring fra medicinalindustrien og med funktioner, der har berøring med kliniske områder, f.eks. inden for trial supply management eller TMF-styring eller som it-projektleder eller teknisk medarbejder. Vi anbefaler, at deltagerne har en grundlæggende forståelse af medicinalindustrien eller har deltaget i kurset Pharma Basics.

 

Læs mere

 

Dette webinar vil give deltagerne indblik i brugen af TMF ud fra en forretningsmæssig og teknisk synsvinkel. Det vil sætte deltagerne i stand til at indgå i et kompetent samarbejde med TMF-partnere.

Webinaret er primært målrettet medarbejdere, der arbejder med TMF eller med opgaver relateret til TMF, f.eks. ledere for TMF-medarbejdere, tekniske TMF-supportmedarbejdere, medlemmer af it-projekter og medarbejdere uden forhåndskendskab til TMF.

 

Læs mere

 

Formålet med dette webinar er at give deltagerne en overordnet forståelse af lægemiddelovervågning ud fra en forretningsmæssig og teknisk synsvinkel. Efter at have deltaget i dette kursus vil deltagerne være i stand til at indgå i et kompetent samarbejde med partnere inden for lægemiddelovervågning.

Webinaret Pharmacovigilance, PV and Drug Safety er primært målrettet mod medarbejdere, der arbejder med lægemiddelovervågning eller med opgaver relateret hertil, f.eks. medicinske journalister, kliniske medarbejdere, it-folk, tekniske supportmedarbejdere, medlemmer af lægemiddelovervågningsprojekter og medarbejdere uden forhåndskendskab til lægemiddelovervågning.

 

Læs mere

 

Dette kursus tilbydes enten som webinar eller som endagskursus. Webinaret vil give deltagerne en indføring i SPOR og SPOR kontra IDMP samt i det videre perspektiv i form af styring af masterdata i forbindelse med SPOR. Endagskurset vil sætte deltagerne i stand til at analysere og evaluere de virksomheds- og it-processer, der er involveret i at opnå SPOR-compliance, og til at identificere forhindringer i deres virksomheds nuværende it-systemer og processer.

Den primære målgruppe for kurset EMA SPOR and MDM er medarbejdere, der arbejder med SPOR eller IDMP eller med opgaver relateret til SPOR/IDMP, f.eks. fra ledelsen, Regulatory Affairs, produktionen, afdelingen for lægemiddelovervågning, kliniske medarbejdere, medarbejdere fra it- og kvalitetsafdelingerne, juridisk afdeling, tekniske supportmedarbejdere, medlemmer af masterdatastyringsprojekter osv.

 

Læs mere

 

Disse webinarer vil give deltagerne en generel forståelse af enten EDMS eller RIMS ud fra en forretningsmæssig og teknisk synsvinkel. Nye bestemmelser og teknologiske trends inddrages også, og efter webinarerne skulle deltagerne kunne indgå i kvalificeret samarbejde med EDMS- eller RIMS-partnere.

Den primære målgruppe for webinarerne er medarbejdere, der arbejder med EDMS/RIMS eller med opgaver relateret til EDMS/RIMS.


Læs mere

 

 

 

Gitte Holm Rove+45 30778149gihl@nnit.comAdvanced Consultanthttps://www.linkedin.com/in/gitteholmrove/Gitte Holm Rove

 

 

Understanding Clinical Development and Systemshttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Understanding-Clinical-Development-and-Systems.aspxUnderstanding Clinical Development and Systems
EDMS/RIMS Webinarshttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/EDMSRIMS-Webinars.aspxEDMS/RIMS Webinars
EMA SPOR/IDMP and MDMhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/EMA-SPORIDMP-and-MDM.aspxEMA SPOR/IDMP and MDM
Pharmacovigilance, PV and Drug Safetyhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Pharmacovigilance,-PV-and-Drug-Safety.aspxPharmacovigilance, PV and Drug Safety
Regulatory Processes and Systemshttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Regulatory-Processes-and-Systems.aspxRegulatory Processes and Systems
Trial Master File and Document Managementhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Trial-Master-File-and-Document-Management.aspxTrial Master File and Document Management
Regulatory Affairshttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Regulatory-Affairs.aspxRegulatory Affairs
Pharma Basicshttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Pharma-Basics.aspxPharma Basics