Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

IT skaber sammenhæng for patienter

Med moderne it-systemer kan sundhedsvæsenet forbedre borgernes livskvalitet.

Bragt i Altinget d. 16. oktober 2018. Af Steffen Hou


I Danmark er vi internationalt førende med vores digitalisering af sundhedssektoren. Danskerne har eksempelvis let adgang til mange selvbetjeningsløsninger på nettet, og vores personlige sundhedsoplysninger bliver tilgængelige med få klik. For at bevare den digitale føretrøje skal vi dog i gang med at modernisere lovgivningen, for den blokerer for sammenhæng, mener Jan Kold, der er underdirektør hos it-serviceleverandøren, NNIT. Det er ikke nok, at vi som borgere har let adgang til vores sundhedsdata. Det samme bør relevante behandlere få. 

I Danmark har vi dyb indsigt i digitalisering. Vi kører på en solid tradition for datasikkerhed og har siden 1970’erne indsamlet oplysninger om danskernes sundhed.Men hvis vi skal forblive verdensmestre, skal lovgivningen skabe plads til struktureret udveksling af data, som tager udgangspunkt i borgernes behov i en større sammenhæng,” siger Jan Kold.


Bedre behandling

I dag er sundhedsvæsenet præget af mange forskellige it-systemer,der styres af forskellige ”ejere” hos kommuner, hospitaler og praktiserende læger. Samtidig har private sundhedsudbydere som tandlæger og fysioterapeuter også deres egne it-systemer. Med en større ensartethed på tværs af systemerne kan de tilbyde patienterne en bedre og mere sammenhængende behandling.

Lider fru Jensen eksempelvis af KOL eller en anden kronisk sygdom, så ligger informationerne om hendes tilstand typisk fordelt på et halvt hundrede forskellige systemer. Konkret betyder det, at fru Jensen skal starte forfra med at fortælle om sin situation, hver gang hun møder en ny behandler. Og for behandleren betyder det, at vedkommende efterfølgende sidder tilbage med et fragmenteret billede af fru Jensens tilstand, som så skal stykkes sammen med afsæt i egne observationer i stedet for den værdifulde viden, andre behandlere allerede har indsamlet.

Hvis fru Jensens praktiserende læge for eksempel fik mulighed for at udveksle mere relevant data med behandlere på hospitaler og andre steder på tværs af regionerne, ville de blive i stand til at give hende en langt mere effektiv behandling. “Alle behandlere skal ikke vide alt. Vi skal værne om vores solide tradition for datasikkerhed, så folk kan have tillid til, at deres oplysninger behandles fortroligt. Det er en udfordring, vi skal finde smarte løsninger på, imens vi moderniserer vores it-infrastruktur. For selvfølgelig skal vi bane vejen for bedre behandling og forebyggelse af sygdomme gennem intelligent brug af data. Der er ingen grund til, at systemet er så fragmenteret, som det er tilfældet i dag,” siger Jan Kold, der i ti år var it-direktør i Region Hovedstaden og dermed kender de offentlige systemer indefra.


Beskyt borgerne med it

Det enorme datasæt, der er indsamlet om danskerne gennem generationer, fra første besøg hos skoletandplejen og børnelægen og op gennem voksenlivet, kan bruges til at forebygge mange livsstilssygdomme og forudse arveligt betingede sygdomme. Vi skal blot bruge den eksisterende data bedre, pointerer Jan Kold. Den nuværende lovgivning lægger mange begrænsninger for, hvilke data der kan udveksles mellem de forskellige instanser i sundhedsvæsenet. Behandlere må ikke udveksle data på tværs af regioner, og selvom fru Jensen endda skulle give sit samtykke til, at alle behandlere måtte få indsigt i relevante informationer om hendes sygdomsforløb, så er det ofte umuligt, fordi der mangler fælles løsninger, der gør it-systemerne i stand til at tale sammen.

Der er behov for en mere dedikeret indsats, hvor lovgivning og systemerne tilpasses patientens virkelighed. Vi er allerede rigtig gode til at passe på folks data. Vi er bare ikke særligt gode til at give patienterne gavn af dem. Hvis det bliver muligt i højere grad at samkøre data, så kan vi bruge it til at beskytte borgerne mod epidemier og nedbringe antallet af sygedage,” fortæller Jan Kold.


Større fokus på it

Set i lyset af de mange perspektiver for datadrevet behandling og forebyggelse, så savner Jan Kold i sundhedspolitikken et bedre blik for, hvordan it bruges til at skabe sammenhæng. Regeringens plan for omlægningen af sundhedsvæsenet bør tænke it ind fra begyndelsen, og tankerne skal bakkes op af nødvendige investeringer.

Vi skal sætte digitalisering tydeligere på agendaen og sørge for, at det sker på tværs af forskellige sektorer. Det er ikke holdbart, hvis man i Sundhedsministeriet alene kigger på sundhedsdataloven, mens Justitsministeriet kigger på persondataloven, og Finansministeriet alene kigger på økonomien. It er ikke bare en udgift eller noget bøvlet forandring. It giver en nøgle til at tænke tingene sammen og lave forandringer, der tager udgangspunkt i borgerens behov,” mener Jan Kold. Han gør opmærksom på, at det er i samfundets interesse, at det offentlige sundhedsvæsen strukturerer og udveksler viden om borgerne, fremfor at megen data fremover vil være ejet af kommercielle virksomheder som Appel og Fitbit. I disse år høster virksomhederne stor viden, når danskerne glædeligt deler informationer om deres seneste løbetur, kostvaner, medicinering eller vægttab. “Om fem - ti år har de virksomheder indsamlet enorme mængder data om deres brugere gennem apps og smartwatches. Det er enormt ærgerligt, hvis det er kommercielle virksomheder, der skal eje den største viden om danskernes sundhed fremfor det offentlige, der skal behandle dem,” siger Jan Kold.

 

 

Jan Kold+45 3075 3933jakd@nnit.com ​​Vice Presidenthttp://www.linkedin.com/in/jankoldJan Kold

 

 

Healthcarehttp://www.nnit.dk/Sider/healthcare.aspxHealthcare
Cyber Defense Centerhttp://www.nnit.dk/cybersecurity/Sider/nnit-cert.aspxCyber Defense Center
Regulatory Compliancehttp://www.nnit.dk/cybersecurity/Sider/Regulatory Compliance.aspxRegulatory Compliance
DevOpshttp://www.nnit.dk/Forretningsloesninger/Sider/DevOps.aspxDevOps
Hvem har adgang til dine fortrolige data?http://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Hvem-har-adgang-til-dine-fortrolige-data.aspxHvem har adgang til dine fortrolige data?
Cybersikkerhed – tendenser og trusler i 2018http://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Cybersikkerhed-–-tendenser-og-trusler-i-2018.aspxCybersikkerhed – tendenser og trusler i 2018
Hurtig GDPR-compliance med dataoprydning i tre bølgerhttp://www.nnit.dk/KundeCases/Sider/Hurtig-GDPR-compliance-med-dataoprydning-i-tre-bølger.aspxHurtig GDPR-compliance med dataoprydning i tre bølger
NNIT styrker compliance med ny identitets- og adgangsstyring til it-systemerhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT-styrker-compliance-med-ny-identitets--og-adgangsstyring-til-it-systemer.aspxNNIT styrker compliance med ny identitets- og adgangsstyring til it-systemer
Hurtig GDPR-compliance med dataoprydning i tre bølgerhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/Hurtig-GDPR-compliance-med-dataoprydning-i-tre-bølger.aspxHurtig GDPR-compliance med dataoprydning i tre bølger
NNIT's GDPR Agile Delivery Modelhttp://www.nnit.dk/ArtiklerOgOfferings/Sider/NNIT's-EU-GDPR-Agile-Delivery-Model.aspxNNIT's GDPR Agile Delivery Model