Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Corporate Governance

​Corporate governance refererer til den måde, et selskab ledes på, samt samspillet mellem et selskabs ledelsesorganer, aktionærer og øvrige interessenter. Som et selskab noteret på Nasdaq Copenhagen er NNIT underlagt Anbefalingerne for god selskabsledelse.

Efterlevelse og rapportering
NNIT rapporterer årligt om sin efterlevelse af Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

NNIT følger i alle væsentlige henseender disse anbefalinger med følgende undtagelser:

På grund af selskabets nuværende ejerstruktur og størrelse har bestyrelsen ikke fundet det hensigtsmæssigt at vedtage en beredskabsplan for overtagelsesforsøg eller at nedsætte et særskilt nominerings- eller vederlagsudvalg. Nominerings- og vederlagsudvalgets opgaver varetages i stedet af formandskabet.

Læs NNIT’s 2017​ redegørelse for virksomhedsledelse (på engelsk).

Læs NNIT’s 2016 redegørelse for virksomhedsledelse (på engelsk).

Grundlaget for NNIT's selskabsledelsesstruktur omfatter:
  • Vedtægterne
  • Bestyrelsens og direktionens forretningsordener
  • Bestyrelsens kompetenceprofil
  • Udbyttepolitik
  • Vederlagsprincipper, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
  • Kommunikationspolitik
  • Corporate social responsibility-Samfundsansvarspolitik
  • Investor relations-politik
  • Diversitetspolitik for ledelsesniveauer