Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Corporate Governance

Corporate governance refererer til den måde, et selskab ledes på, samt samspillet mellem et selskabs ledelsesorganer, aktionærer og øvrige interessenter. Som et selskab noteret på Nasdaq Copenhagen er NNIT underlagt Anbefalingerne for god selskabsledelse.

Efterlevelse og rapportering
NNIT rapporterer årligt om sin efterlevelse af Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

NNIT følger i alle væsentlige henseender disse anbefalinger med følgende to undtagelser:

3.4.6 nedsættelse af separate nomineringsudvalg Nominerings- og vederlagsudvalgets opgaver varetages i stedet af formandskabet i overensstemmelse med vedtægterne for formandsskabet.

Læs NNIT’s 2019​ redegørelse for virksomhedsledelse (på engelsk).

Læs NNIT’s 2018 redegørelse for virksomhedsledelse (på engelsk).

Grundlaget for NNIT's selskabsledelsesstruktur omfatter:
  • Vedtægterne
  • Bestyrelsens og direktionens forretningsordener
  • Bestyrelsens kompetenceprofil Charters for komiteer
  • Vederlagsprincipper, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
  • Corporate social responsibility-Samfundsansvarspolitik
  • Diversitetspolitik for ledelsesniveauer