Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vederlagsprincipper

Det er NNIT’s målsætning, at vederlaget skal ensrette bestyrelses- og direktionsmedlemmernes interesser med aktionærernes og de øvrige interessenters samt fremme og understøtte NNIT’s vision på både kort og langt sigt.

Bestyrelsen har vedtaget et sæt vederlagsprincipper, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, som skitserer principperne for aflønning af bestyrelse og direktion. NNIT tilbyder generelt en konkurrencedygtig aflønning for at tiltrække, fastholde og motivere kvalificerede medarbejdere.

Vederlagsprincipperne er blevet godkendt af generalforsamlingen den 8. marts 2017 i henhold til paragraf 139 i selskabsloven.