Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vederlagspolitik

Det er NNIT’s sigte, at aflønningen sikrer sammenfaldende interesser mellem bestyrelsen og koncernledelsen samt aktionærerne, og at den samtidig støtter op om NNIT’s vision og strategi.

Bestyrelsen har derfor vedtaget en vederlagspolitik, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, som beskriver formålet, processen og niveauet for vederlag til bestyrelsen og direktionen. Generelt tilbyder NNIT konkurrencedygtigt vederlag for at tiltrække, fastholde og motivere kvalificerede personer.

Vederlagspolitikken er godkendt af generalforsamlingen den 5. marts 2020 i henhold til § 139 i selskabsloven.

Vederlagsudvalget
Bestyrelsen etablerede et vederlagsudvalg i 2018, der indkaldes for første gang i 2019. Vederlagsudvalget består af tre medlemmer, hvoraf de fleste er uafhængige medlemmer af bestyrelsen.

Vederlagsudvalget er ansvarlig for at anbefale en vederlagspolitik, fremsætte forslag til vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledelse samt assistere udarbejdelsen af den årlige vederlagsrapport. For en detaljeret oversigt over udvalgets opgaver henvises til vederlagskomitéens charter.

Vederlagsrapport 2019